לדף הפייסובק של אירועי הבליינד דיי                            
  לדף הפייסבוק של המרכז לעיוור                               

להרשמה לניוזלטר  

  קישור לאתר NVDA, תוכנת קורא מסך חינמית

 


English
חדשות ועדכונים

דפי מידע בנושא קיצבה לשירותים מיוחדים

נובמבר 2014


שלום לכולם,
מצ"ב דפי מידע בנוגע לקצבה לשירותים מיוחדים שהכינה עבורכם היחידה לפניות ציבור במרכז לעיוור בישראל.
אנו מקווים שהמידע יהיה לכם לעזר.
למעוניינים בתרגום דפי המידע בשפה הערבית נא ללחוץ על הקישור לאתר של עמותת אלמנארה  http://almanarah.org/?mod=articles&ID=972

כמו כן, ניתן לפנות לקו הסיוע של עמותת אלמנארה (מס' הטל' מצוין בקישור המצורף) והבדיקה תעשה בשיתוף פעולה עם המרכז לעיוור בישראל. 


בברכה,
גיא שמחי
מנכ"ל המרכז לעיוור בישראל
דפי מידע בנושא קצבת שירותים מיוחדים


נבקש להביא לידיעת הפונים לביטוח לאומי בבקשה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים מס' דגשים שיש לשים לב אליהם החל משלב הגשת הבקשה לקצבה לשירותים מיוחדים, בהגעה לוועדה ועד לקבלת התשובה הביתה אודות תביעתכם.

א.    בשונה מבקשה לקביעת אחוזי הנכות הרפואית שלכם ולקבלת קצבת נכות כללית בה נבחנים הפרמטרים הרפואיים שלכם, האובדן להשתכר כתוצאה מהפגיעה וההכנסות שלכם בהגישכם בקשה לשירותים מיוחדים לביטוח הלאומי תיבחן רמת תלותכם בביצוע פעולות באדם אחר.

 

ב.    את הבקשה לקצבת שירותים מיוחדים יכולים להגיש:

1.     מי שגילו מ 18 ו 90 יום ועד גיל פרישה (62 לנשים, 65 לגברים) – ניתן לבדוק את גיל הזכאות המדוייק לכל אחד  ישירות אל מול הביטוח הלאומי.

2.     מי שיש לו מעל 60% נכות רפואית קבועה בביטוח הלאומי והוא מקבל קצבת נכות.

3.     מי שיש לו מעל 75% נכות רפואית קבועה בביטוח הלאומי והוא אינו מקבל קצבת נכות.

 

ג.      מי שלא יכול להגיש בקשה לשר"מ הוא מי ש:

1.     מקבל קצבת נכות מעבודה.

2.     הכנסתו החודשית מעבודה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע במשק.

3.     נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד ו/או שיקום.

4.     מקבל קצבת ניידות מהביטוח הלאומי (אלא אם אחוזי הניידות שנקבעו לו ע"י ועדה של משרד הבריאות הינם 100% מוגבלות בניידות או שהוא מרותק למיטה או שהוא בעל רכב ונקבעו לו שר"מ בשעור של 100% לפחות) *. 

 ד.     על פי החוק, וככל שהקצבה תאושר, היא תשולם לכל היותר בעבור 6 החודשים שקדמו להגשת התביעה.

 

ה.    לצורך הגשת התביעה יש למלא ולהגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתכם טופס תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (טופס בל /7849) בצרוף מסמכים כמפורט בטופס. את הטופס ניתן לקבל:

1.     בסניפי הביטוח הלאומי.

2.     להוריד מאתר הביטוח הלאומי באינטרנט.

3.     לבקש מהמוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי (6050*) לשלוח אליכם את הטפסים הביתה באמצעות הדואר.

 

ו.        לאחר הגשת התביעה הביטוח הלאומי ייזמן אתכם לוועדה רפואית בה ישתתפו רופא ומזכיר וועדה. מאחר ומדובר בבדיקת תלות ולא בבדיקה רפואית, כל רופא, עם כל סוג של התמחות, יכול לשבת בוועדה שתבדוק את התלות שלכם.

 

ז.       לצורך קביעת רמת התלות הביטוח הלאומי ייבחן אתכם על פי שני מבחנים:

1.     מבחן ADL  - activities of daily living

2.     מבחן IADL instrumental activities of daily living

יש לזכור כי מדובר במבחנים בינלאומיים אשר רלוונטיים לכל סוגי המוגבלויות ולפיכך חלק מהשאלות יהיו פחות רלוונטיות לאנשים עם עיוורון ו/או לקות ראייה בלבד (למשל: השאלה בהקשר להיגיינה אישית ושליטה בסוגרים).

ח.    רמת התלות מדורגת לפי רמת התפקוד שלכם ביחס לשאלות קבועות שתשאלו בכל אחד מהמבחנים והיא מנוקדת כמפורט בטבלה שלהלן:

רמת התפקוד

ADL

IADL

עצמאי

 

0

0

זקוק לסיוע מועט

 

4

1

זקוק לסיוע במידה רבה

 

8

2

תלוי לחלוטין

 

12

3

 

ט.    הדירוג האמור בסעיף ח' לעיל רלוונטי לשאלות הנשאלות בשני המבחנים וזכאותכם לקצבה תקבע על סמך צבירת הניקוד בשניהם.

 

י.        על מנת להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים עליכם לצבור ניקוד (משני המבחנים סה"כ) כמפורט להלן:

לשר"מ בגובה 50% (מקצבת נכות כללית) – לכל הפחות 20 נקודות .

לשר"מ בגובה 105% (מקצבת נכות כללית)  - לכל הפחות 44 נקודות.

לשר"מ בגובה 175% (מקצבת נכות כללית) – לכל הפחות 59 נקודות.

ראוי לציין כי רמות השר"מ השונות מייצגות תלות בדרגות שונות בזולת כאשר ידוע לנו כי אנשים עם עיוורון או לקויות ראייה קשות (בעיקר על בסיס פגיעה בחדות הראייה), וללא מגבלות נוספות, מצליחים לצבור ניקוד לרמת קצבה של 50%. 

בהקשר זה ראוי לציין גם, כי וככל שיש מגבלות/מחלות נוספות, אלו לא תמיד משליכות על רמת התלות ולפיכך וככל שלמגבלה/מחלה אין השפעה על רמת התפקוד – סביר להניח שלא ייצבר בגין אלו ניקוד נוסף.

יא.  להלן הדגשים לגבי כל אחד מהמבחנים:

ADL . 1  

ניידות בתוך הבית

תתבקשו לתאר את רמת התפקוד והיכולת לבצע פעולות כגון קימה, הליכה וישיבה.

הלבשה

תתבקשו לתאר את רמת התפקוד והיכולת להתלבש בצורה עצמאית מכף רגל ועד ראש. ראוי לציין בהיבט זה כיצד נעשה הליך בחירת הביגוד עוד לפני ביצוע המטלה ולהבהיר האם ביכולתכם לדעת האם הבגד נקי ונטול כתמים, התאמת הביגוד (לרבות גרביים ונעליים - זיווג זוגות זהים) וכיוב'.

רחצה

תתבקשו לתאר את רמת התפקוד והיכולת לרחוץ פנים, ידיים, גוף, ניגוב, גילוח וחפיפת ראש ונחיצות נוכחות של הזולת בעת הרחיצה.

ראוי לציין בהיבט זה האם ביכולתכם לדעת האם נותר כתם שלא הבחנתם בו (נניח דיו על יד), כיצד נעשה תהליך הגילוח, הסרת לכלוך באופן מוחלט (נניח ניקוי שיניים) וכיוב'.

היגיינה אישית

תתבקשו לתאר את רמת התפקוד והיכולת לשלוט על סוגריים ושימוש בשירותים הכולל ניידות, הלבשה והיגיינה אישית.

אכילה

תתבקשו לתאר את רמת התפקוד והיכולת לאכול באופן עצמאי ובין היתר להתייחס למסוגלות להגיש ולחמם אוכל בצורה עצמאית. ראוי להתייחס לנושא ההגשה והחימום (הפעלת גז/תנור/מיקרוגל) ולהבהיר את רמת התלות ואת המשמעויות הנובעות ממנה.

IADL . 2  

הכנת מזון

תתבקשו לתאר את היכולת שלכם לתכנן ולהכין ארוחה עד לרמת החיתוך, חימום ובישול. ראוי להתייחס ולפרט את המורכבות והקושי עד חוסר היכולת בהפעלת גז/בחיתוך, האם קיימת יכולת לבשל, להכין ארוחה מעבר לדבר מה פשוט למאכל.

הפעלת מכשירים

תתבקשו לתאר את היכולת שלכם להשתמש במכשירים בסיסיים כגון טלפון, תנור חימום וכיוב'

עליכם לשים לב ולהבחין בין הפעלה וכיבוי של מכשיר לבין תכנות שלו. נניח מזגן, כיוון הטמפרטורה, תנור חשמל – כיוון לחום הרצוי או לתכנית אפייה רצויה. ראוי לציין מה ביכולתכם לעשות ומה אין ביכולתכם לעשות שכן להפעיל מכשיר שתוכנת מלפני כן ופעולה זו נעשתה עבורכם עדיין משקפת רמת תלות.

אחזקת הבית

תתבקשו לתאר את היכולת שלכם להקפיד על סדר, ניקיון, קיפול, טאטוא, מכונת כביסה וכיוב'. עליכם לשים לב ולציין אם יש עזרה לביצוע פעולות אלו לאור העובדה שאין ביכולתכם לוודא שהבית נקי, שלא נדרש טאטוא נוסף. בנוגע להפעלת מכונת כביסה – ראוי לציין האם ביכולתכם להשתמש במכונה משלב הפרדת הבגדים ומיונם, בחירת תוכנית וטמפרטורה ווידוא שהכביסה יצאה נקייה.

טיפול תרופתי

תתבקשו לתאר את היכולת שלכם לסידור התרופות ולקיחתן.

יש לשים לב ולציין אם נדרש שמישהו יסדר את התרופות עבורכם ע"מ שתיטלו אותן. ראוי לתאר האם יש מצבים בהם נדרש כדור שלא נכלל בתרופות הרגילות – כיצד נוטלים אותו (נניח כדור לכאב ראש – האם תדעו לקחת לבד ללא שמישהו יאמר לכם מהו הכדור).

קניות

תתבקשו לתאר תכנון קנייה, הבחנה בין מוצרים, ביצוע קניה וביצוע תשלום). עליכם לשים לב ולציין האם ניתן לתכנן קנייה (ברמה של איזה מוצרים צריך לקנות או האם אתם יודעים מה חסר בבית ונדרש להשלים באופן עצמאי או שמישהו צריך לסייע לכם), קושי בהבחנה בין מוצרים – נניח קופסאות שימורים, ביצוע תשלום – נניח כרטיס אשראי בטלפון? התמודדות עם מזומן.

סידורים מוסדיים וכספיים

תתבקשו לתאר את ההתנהלות מול מוסדות וניהול חשבונות ותשלומים. עליכם לשים לב לפרטים כגון קיבלתם חשבון לתשלום – האם אתם יודעים ללא שמישהו מעדכן אתכם שהתקבל?, לצורך תשלומו – איך זה מבוצע?

יב.  את התשובות לוועדה תקבלו בדואר בדרך כלל עד כחודש לאחר שהתקיימה. חשוב לוודא כי קיבלתם תשובה ולתשובה מצורף הפרוטוקול הרפואי המלא מהוועדה שנערכה לכם. באם זה לא צורף עליכם לפנות ישירות לסניף בין אם בהגעה ישירה ובין אם בפנייה טלפונית למוקד ביטוח לאומי. ראוי לתעד את התאריך בו קיבלתם את הפרוטוקול וכן את התאריך בו פניתם למוקד/לסניף היה ולא קיבלתם את החומר בשלמותו.

יג.    ככל שתביעתכם לקצבה לשירותים מיוחדים לא התקבלה ניתן להתייעץ עם היחידה לפניות הציבור במרכז לעיוור בישראל על סיכויי הערעור שלכם לשינוי ההחלטה. נדגיש כי:

1.     לכל אדם הזכות לערער על כל החלטה ישירות מול הביטוח הלאומי.

2.     המרכז לעיוור בישראל אינו מסייע בהגשת ערעורים אך יכול להכווין אתכם כיצד יש לעשות זאת.

ע"מ שנוכל לסייע בידכם להבין מה ניתן לעשות היה והתשובה שקיבלתם הינה שלילית יש להעביר אלינו את התשובה שקיבלתם בצרוף הפרוטוקול וכן לכתוב בבירור את דרכי החזרה אליכם. את הפרוטוקול יש להעביר לפקס: 03-6871584.

יד.   ראוי לציין כי הבאנו מידע זה  לידיעתכם על מנת שיהיה לכם לעזר בבואכם לוועדה לבדיקת השר"מ.

מודגש כי מדובר בדגשים כללים שיש לשים לב אליהם במענה למבחן מאחר ולרוב בבואנו לענות על שאלות איננו חושבים על הפרטים הקטנים הנדרשים לבצע כל פעולה.

אנו מצפים מכם להשתמש במידע זה בתבונה ולענות על השאלות בכנות על מנת לשקף את המצב התפקודי שלכם כפי שהינו באמת.

כמו כן יש לזכור כי מידע זה מוגש כשירות לציבור וכי המידע המחייב הינו המידע המצוי בידי הביטוח הלאומי.

למידע נוסף, ניתן לפנות ליחידה לפניות הציבור במרכז לעיוור בישראל בטלפון 03-7915553.

 

בברכה,
היחידה לפניות הציבור
המרכז לעיוור בישראל

 

*מאחר והסכם הניידות לא רלוונטי לגבי בעלי תעודות עיוור כיום אנו מביאים מידע זה רק לשם שלמות המידע ולא מפאת הרלוונטיות שלו לקהילת בעלי תעודות העיוור.

 


    שלח לחבר     גירסה להדפסה
     
חזרה לחדשות ועידכונים
 
אודותינו   צור קשר   הצהרת נגישות