הדפס עכשיו

 
בבניין יש חנייה ללא תשלום לבאי המקום