הדפס עכשיו


המרכז לעיוור בישראל
רח' דוד חכמי 10 בת"א 67778
מען למכתבים: ת.ד. 16643 ת"א 61166    

קבלת קהל:

ימים א'-ה' בין השעות 15.00-08.00
 
טלפון: 03-7915555
פקס: 03-5423710/1קבלת קהל במדור למכשירי עזר:

יום א'-בין השעות 15.00-08.00
יום ג'-בין השעות 18.00-08.00 
יום ה'-בין השעות 15.00-08.00
  

הזמנה טלפונית:
בימי ב', ד' בין השעות 15.00-08.00

טלפון: 03-7915532
פקס:  03-5423710