המרכז לעיוור הוא מלכ”ר,עמותה ללא מטרות רווח. הוא גוף גג של ארגונים הפועלים למען העיוורים. הוא שם לו למטרה לפעול לשילובם המלא בחברה הישראלית ולייצוגם בפני הרשויות הממלכתיות והציבוריות.

הארגונים שחברים במרכז לעיוור הם: אגודות למען העיוור, אגודת העיוורים “ששת”, אגודת העיוורים “הגשמה”, חטיבת הסטודנטים העיוורים – על”ה, עמותת הורים לילדים עיוורים – “אופק לילדנו” ואגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה. נציגי גופים אלה חברים בהנהלת המרכז לעיוור.
למרכז שלושה מוסדות מנהלתיים: האסיפה הכללית, ההנהלה ועדת הביקורת.

המרכז לעיוור בישראל מספק מגוון רחב של שירותים לכל אדם שבידו תעודת עיוור/לקויי ראייה. ציבור המונה כיום כ-24,000 נפש.
תעודות אלו מונפקות ע”י השירות לעיוור במשרד הרווחה.

שעות פעילות :

קבלת קהל:
בימים א’-ה’  15.00-08.00

טל’   03-7915555
פקס  03-5423710/1 ולציין עבור מי הפקס

קבלת קהל במדור למכשירי עזר:

א’ 15.30-08.00
ג’ 18.00-08.00
ה’ 15.30-08.00
ב’,ד’ הזמנות טלפוניות בין השעות 15.00-08.00

טל’ 03-7915532
פקס  03-5423710