המרכז לעיוור בישראל מספק הדרכה, פנים אל פנים, לגבי שימוש באביזרי עזר מתקדמים מבחינה טכנולוגית.
מדובר במוצרים, אשר הדרכה לגבי השימוש בהם נחוצה לשם שימוש יעיל ומיצוי מירב תכונותיהם לטובת
האדם העיוור או לקוי הראיה.
ההדרכה פנים אל פנים ניתנת בבית המרכז לעיוור, וכמו כן ניתנת תמיכה טכנית טלפונית לשם מענה
שוטף למשתמשים.

כמו כן, ניתן לקבל תמיכה טלפונית דרך מוקד התמיכה הטלפונית של מגדל אור.  מוקד שירות ותמיכה למשתמשי מחשב, טלפונים חכמים ועזרים אלקטרוניים, המותאם לאנשים עם לקויות ראייה או עיוורון.