המרכז לעיוור בישראל מספק הדרכה, פנים אל פנים, לגבי שימוש באביזרי עזר מתקדמים מבחינה טכנולוגית.
מדובר במוצרים, אשר הדרכה לגבי השימוש בהם נחוצה לשם שימוש יעיל ומיצוי מרב תכונותיהם לטובת
האדם העיוור או לקוי הראייה.
ההדרכה פנים אל פנים ניתנת בבית המרכז לעיוור, וכמו כן ניתנת תמיכה טכנית טלפונית לשם מענה
שוטף למשתמשים.

כמו כן, ניתן לקבל תמיכה טלפונית דרך מוקד התמיכה הטלפונית של מגדל אור בחיוג 9366*  מוקד שירות ותמיכה למשתמשי מחשב, טלפונים חכמים ועזרים אלקטרוניים, המותאם לאנשים עם לקויות ראייה או עיוורון.

Print Friendly, PDF & Email