הורדת טפסים


ניהול פנקסי חשבונות לשנת 2017

להורדת הטופס לחץ כאן

ניכוי מס לשנת 2017

להורדת הטופס לחץ כאן

תעודה לרישום עמותה

להורדת הטופס לחץ כאן

אישור סעיף 46 א’ לשנים 2017-2015

להורדת הטופס לחץ כאן

תעודת מלכ”ר

להורדת הטופס לחץ כאן

טופס בקשה לקבלת תעודת עיוור/לקויי ראייה

להורדת הטופס לחץ כאן

טופס בקשת הלוואה

להורדת הטופס לחץ כאן