נושאי תעודת עיוור/לקויי ראייה לצמיתות זכאים לרכוש ציוד אישי, ציוד ביתי וציוד ממוחשב במחירים שמסובסדים ע”י משרד העבודה והרווחה. במדור להחזרי מס מטופלות הפניות להחזר מס, החל בבדיקת הזכאות, בהתאם לאמות המידה  של משרד העבודה והרווחה, וכלה במשלוח המחאה עם סכום ההחזר לזכאים. 
החזרי מס לעיוורים – ציוד ביתי – דף הנחיות מעודכן לפי הוראות התע”ס מיום 5 בינואר 2017מוגשת בזאת רשימה להחזרי מיסים עבור ציוד ביתי. נציין שציוד זה אינו נמכר במדור למכשירי עזר במרכז לעיוור וניתן לקנות אותו בכל חנות ולהגיש החשבונית בהתאם להנחיות המפורטות מטה. אנא שימו לב כי ברשימה זו ישנם מספר סייגים שיש לשים לב ולפעול בהתאם.

בהזדמנות זו, נבקש להביא לידיעתכם שניתן לקבל גם החזר/סבסוד עבור ציוד אישי בין אם נרכש במדור למכשירי עזר ובין אם נרכש במקום אחר. ניתן למצוא פרטים באתר המרכז לעיוור בכתובת הבאה www.ibcu.org.il או לפנות טלפונית למרכז לעיוור ולבקש שיישלח אליכם דף הנחיות עבור ציוד אישי.

הנחיות:

1.   אוכלוסיית היעד לה מגיע ההחזר:

בעל תעודת עיוור/לקוי ראייה לצמיתות, מעל גיל 18 שנה, המנהל משק בית עצמאי ואינו זכאי מחוק או בסדר אחר לקבלת הטבה (כגון: נכה משרד הביטחון, עיוור/נכה פעולות איבה, עיוור נפגע עבודה, עיוור נפגע תאונת דרכים).

 2.   המסמכים הדרושים לקבלת החזר המס- נא לשלוח את כל המסמכים המצוינים:

א.    חשבונית מס מקורית ע”ש בעל תעודת העיוור בלבד, ניתן להגיש חשבוניות שהינן בתוקף עד שנה מיום הרכישה.

ב.     צילום תעודת עיוור.

ג.      צילום תעודת זהות כולל ספח.

ד.     לצורך העברת תשלום: צ’ק מבוטל עם פרטי חשבון הבנק של בעל תעודת העיוור או אישור על ניהול חשבון בנק ע”ש בעל תעודת העיוור.

 3.   הציוד עליו ניתן לקבל החזר מופיע בטבלה שלהלן.

נבקש להדגיש כי לא ניתן לקבל החזר באותה שנה עבור יותר ממוצר אחד מקבוצה א. 

תקופת בלאי סכום החזר מס מרבי פריט ציוד ביתי קבוצה
מקרר  1,200 ₪ 10  שנים א

 

מכונת כביסה 600    ₪ 8    שנים
תנור אפייה 539    ₪ 7    שנים
מזגן 1,200 ₪ 10  שנים
דוד שמש/גז/חשמל 400   ₪  10  שנים
מדיח כלים 501   ₪ 10  שנים
כיריים 250   ₪ 10  שנים ב
שואב אבק

 

305   ₪  

10  שנים
לנעזר בכלב נחיה 5 שנים

מיקרוגל 200   ₪ 7    שנים
מייבש כביסה 327   ₪ 10  שנים

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור להחזרי מס שבמרכז לעיוור, בטלפון 03-7915530 או באמצעות פקס מס’ 03-5423710
או במייל rina@ibcu.org.il

סבסוד ציוד ממוחשב לבעלי תעודת עיוור/לקויי ראייה

השירות לעיוור החל לסבסד ציוד ממוחשב לרבות מכשירי טמ”ס לבעלי תעודות עיוור/לקויי ראייה.
א. הפרטים שיסובסדו:
1. מכשיר הגדלה אלקטרונית – (טמ”ס)
2. תוכנות הגדלה למחשב כדוגמת  Zoom Text.
3. צג ברייל
4. צג קולי (קורא מסך, כדוגמת (Jaws.

ב. מי זכאי לסבסוד?
1. בעל תעודת עיוור/לקויי ראייה.
2. יודע להשתמש במחשב או בטמ”ס.
3. בעל יכולת להשלים הרכישה.

ג. מה נדרש מהמבקש?
1. לדעת להשתמש בציוד.
2. להמציא אישור ממכון לשיקום ראייה ירודה על הציוד ועל ידיעת השימוש.
3. להמציא אישור על היכולת להפעיל מחשב ועל ידיעת השימוש באביזר המבוקש.
4. שמירת הציוד והתחייבות לתקנו במידת הצורך.

ד. מנגנון הסיוע
1. המבקש יגיש בקשה בכתב ע”ג הטופס המצ”ב.
2. ועדת ביצוע תבדוק הבקשה, תאשר או תדחה.
3. במידה והבקשה תאושר ימציא המבקש אישור על תשלום חלקו לספק.
4. השירות לעיוור יעביר את חלקו לספק.
5. הרוכש ידווח לוועדה על רכישת הציוד.

ה. מעקב וליווי
יערך מעקב וליווי אחר המשתמשים בציוד.

ו. כתובות וטלפונים לבדיקה לצורך מכשירי טמ”ס:
מכונים לשיקום ראייה ירודה:
חיפה והצפון – מרכז שיקום מגדל אור קרית חיים חיפה 26244, מר שלמה רפפורט. טל. 8490349.
תל אביב – דוד חכמי 10 (בניין המרכז לעיוור) תל אביב 66038,  03-6880523.
הרצלייה – רחוב חובת הלבבות 11, מרכז שיקום, 09-9506111.
ירושלים – מכון מיכאלסון לשיקום הראייה – בנין ראשי, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים 03-6257552  .
באר שבע – רחוב שלמה המלך, מרכז שיקום, טל. 08-6468430.

לידיעתך!
1. האחריות על סוג הציוד הנרכש ועל התאמתו לצרכיך הנה עליך בלבד.
2. האחריות על תקינות הציוד הנה על הספק בלבד.

הועדה ממליצה:
במקרה של רכישת טמ”ס: רצוי להיבדק במכון לראייה ירודה על מנת להתאים את המכשיר ואת ההגדלה המתאימה.
במקרה של רכישת תוכנה: רצוי להיבדק במכון לטכנולוגיה שיקומית או במרש”ל או במרכז שיקום על מנת לקבל ייעוץ והדרכה.

לקבלת טופס סבסוד רכישת ציוד ממוחשב לחץ כאן

סבסוד טלפונים סלולריים:
ניתן לרכוש מכשיר סלולרי (ניתן לרכוש בחב’ לטס טווק או ברשתות הגדולות של סלקום, אורנג’ ופלאפון), להגיש חשבונית ולקבל עליו החזר עד לגובה של 50% עד לגובה של 1,500 ש”ח וזאת בתנאי שהמכשיר תומך בתוכנת סיים בי אן .
אדם המקבל החזר על מכשיר נייד לא יכול לקבל החזר עבור תוכנה קולית לנייד. כל מי שמקבל החזר עבור תוכנה קולית או מכשיר נייד לא יכול לרכוש טל’ ביתי עם חיווי קולי במחיר מסובסד.

Print Friendly, PDF & Email