הלוואות ומענקים

קרן מענקים:

במרכז לעיוור פועלת קרן מענקים המיועדת לתמוך בבעלי תעודת עיוור/לקויי ראייה הנזקקים לכך.
המענקים ניתנים עבור: ריפוי שיניים , משקפיים, עבור נופש (למי שלא קיבל השתתפות בנופש), או עבור אביזר רפואי (כגון: תותבת לעין, מכשיר שמיעה) או עבור טיפול רפואי שאינם כלולים בסל הבריאות.

על הפונה למלא טופס בקשה למענק ולצרף את המסמכים המבוקשים. וועדת המענקים מתכנסת במרכז ודנה בבקשות בהתאם לאמות מידה שנקבעו.
סכומי המענק נעים בין 300 ₪ ל-1,500 ₪ בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע”י הועד המנהל.

לקבלת טופס מענק לחץ כאן

לקבלת הקריטריונים לקבלת מענק לחץ כאן

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור מענקים שבמרכז לעיוור בטל:
03-7915564, באמצעות פקס 03-5423711 או במייל anat@ibcu.org.il  .

קרן הלוואות

לצד קרן המענקים פועלת במרכז לעיוור קרן להלוואות, המיועדת להקל על מחזיקי תעודת עיוור/לקויי ראייה לקבל מימון בפריסה ובתנאים נוחים.

קרן ההלוואות מיועדת בין השאר למטרות הבאות: רכישת דירה, שיפוצים רכישת ריהוט, לימודים, טיפול שיניים ועוד וסכום ההלוואה המירבי עומד על 10,000 ש”ח.

על הפונה למלא טופס בקשה להלוואה ולצרף את המסמכים המבוקשים. הוועדה לאישור ההלוואות מתכנסת במרכז ודנה בבקשות.   גובה ההלוואה מותנה בגובה ההכנסה.

לאחר שההלוואה אושרה מקבל הפונה המלצה לביצוע ההלוואה מהמרכז לעיוור, ומופנה לבצע אותה באחד מסניפי בנק הפועלים שיבחר הפונה.
לקבלת טופס הלוואה לחץ כאן

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור הלוואות, שבמרכז לעיוור בטל’:
03-7915564 , באמצעות פקס 03-5423711 או במייל anat@ibcu.org.il  .