– לקבלת קובץ וורד מדריך לזכויות ושירותים לעיוורים לחץ כאן

– לקישור למדריך לזכויות ושירותים לעיוורים כמופיע באתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

-לקבלת מידע על מיצוי זכויות חברתיות כמופיע באתר השירות לעיוור לחץ כאן

– לקבלת רשימת זכויות והטבות כמופיע באתר הביטוח הלאומי לחץ כאן

– לקבלת זכויותיהם של מקבלי קצבת שירותים מיוחדים מאתר הביטוח הלאומי לחץ כאן

– לקבלת בקשה לפטור חלקי ממס רכישה (תשלום של 0.5% בלבד) כמופיע באתר מיסוי מקרקעין לחץ כאן

– לאמנת האו”ם בנושא זכויות לאנשים עם מוגבלות בפישוט לשוני לחץ כאן

– להסבר על חוק לרון לחץ כאן

– לקבלת עלון בנושא השפעת הכנסות על סכום הקצבה בגובה של 60% לחץ כאן

– לקבלת עלון בנושא השפעת הכנסות על סכום הקצבה בגובה של 65% לחץ כאן

– לקבלת עלון בנושא השפעת הכנסות על סכום הקצבה בגובה של 74% לחץ כאן

– לקבלת עלון בנושא השפעת הכנסות על סכום הקצבה בגובה של 100% לחץ כאן

– ערוץ נוסף לפנייה אל היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים

Print Friendly, PDF & Email