אנו, במרכז לעיוור, ממשיכים לפעול ולקדם, ללא ליאות, נושאים שהם בנפשנו:

שיפור הנגישות למקומות ציבוריים, הגדלת הקצבאות לבעלי תעודת עיוור והרחבת מעגל הזכאים להן, הגדלת התקציב למפעלים מוגנים ולבתי תלמיד, עיגון זכויות העיוור בחוק, ועוד.

מטבע הדברים, שיפור בתחומים אלו, כרוך בהקצאת משאבים תקציביים, ולכן עיקר פעילותינו מתמקדת ב”זירה הפוליטית”, דהיינו, מפגשים שאנו יוזמים עם המופקדים על התחומים הרלוונטיים: שרים בממשלה, יושבי הראש של וועדות הכנסת השונות, חברי כנסת, ראשי גופים ציבוריים ועם כל מי שאנו סבורים שיכול לסייע בידינו לקדם את עניינינו.

הגנה על זכויות, חתירה לשוויון

במרכז לעיוור בישראל אנחנו מאמינים בעולם בו אנשים עם עיוורון ולקויות ראיה יכולים לחיות חיים מלאים בחברה פתוחה, נגישה ומכבדת. אנחנו פועלים ונלחמים יום יום כדי ליצור חברה כזאת. 

הגנה על זכויותיהם של אנשים עם עיוורון ולקויות ראיה מול רשויות ציבוריות ומוסדות ממשלה, וקידום זכויותיהם בחקיקה ובייצוג. במסגרת זו אנו עוסקים בהגשת בג״צים, תביעות ייצוגיות, קידום הצעות חוק, עתירה מול רשויות ציבוריות וממשלתיות, ייצוג וסינגור מול חברות ועסקים. 

Print Friendly, PDF & Email