המרכז לעיוור בישראל שמח להודיע לציבור האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה כי שיתוף פעולה עם ארגונים שונים (ראו למטה) הוביל להכנת סרטונים וחומרי הסברה רבים הפונים לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בישראל לצורך הכנת אוכלוסייה זו לקראת אירוע של רעידת אדמה קטלנית.

חומרי ההסברה והסרטונים כוללים התייחסות לנקודות הבאות:

1) סרטון מונגש להיערכות לרעידת אדמה לאנשים עם מוגבלויות. לצפייה בסרטון אנא לחצו כאן https://youtu.be/h9eHAEnZ3hc

2) חוברת מוכנות אנשים עם מוגבלות לרעידת אדמה – בפישוט לשוני בשפה העברית. להורדת החוברת אנא לחצו כאן.

3) חוברת מוכנות אנשים עם מוגבלות לרעידת אדמה. החוברת בשפות : באנגלית  אנא לחצו כאן.

4) חוברת מוכנות אנשים עם מוגבלות לרעידת אדמה. החוברת בשפות : בערבית אנא לחצו כאן.

תוצרים ייחודיים ואיכותיים אלו הינם פרי של שיתוף פעולה פורה והדוק בין משטרת ישראל 

לבין ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה ברשות החירום הלאומית, 

נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, פיקוד העורף, 

משרד הרווחה והביטחון החברתי משרד הבריאות ומשרד החינוך. 

מטרתו של פרויקט משותף זה, במסגרתו חברו ארגונים ציבוריים וממשלתיים כאמור, מסתכמת ברצון לשפר את מוכנותו

של ציבור האנשים עם מוגבלויות החי בישראל במטרה לגרום להעלאת מודעותם, מודעות בני משפחותיהם והמטפלים בהם

לאירוע חירום בכלל ולאירוע של רעידות אדמה קטלנית בפרט.  

העלאת המודעות והמוכנות תאפשר לכולנו להציל חיים של אנשים רבים. 

לשימת ליבכם ולידיעתכם.

Print Friendly, PDF & Email