[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 לרשימת מכשירי עזר חדשים לעיוורים במרכז לעיוור – לחצו כאן

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_heading main_heading=”- שאלות נפוצות” alignment=”right” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][vc_column_text]החזר מס- הסבר כללי – הקדמה

החזר מס מהו ? החזר מס הינה הטבה הניתנת ע”י המדינה (משרד הרווחה- השירות לעיוור), המיועדת לאנשים המחזיקים בתעודות עיוור לצמיתות, דרכה מוחזר גובה המע”מ בגין רכישת מכשירי חשמל בייתים בהתאם.

אוכלוסיית היעד הזכאית לקבלת החזר מס : בעלי תעודות עיוור לצמיתות, שגילם מעל 18 שנים ואשר מנהלים משק בית עצמאי ואינם זכאים להטבה מתוקף חוק או הסדר אחר (כגון נכה משרד הביטחון, נכה/עיוור פעולות איבה, עיוור שהינו נפגע עבודה או עיוור שהינו נפגע תאונות דרכים).

חשוב להבין כי סף הגיל לקבלת ההטבה הינו גיל 18 .

כל מי שבידו תעודת עיוור זמנית אינו זכאי להחזרי מס בגין רכישת ציוד בייתי.

המסמכים שיש לצרף לכל בקשה להחזר מס הנם :

* חשבונית מס מקורית ע”ש בעל תעודת העיוור (לא יתקבלו צילומים).

* צילום תעודת עיוור

* צילום תעודת זהות

* לצורך העברת התשלום יש לצרף צילום של המחאה מבוטלת (עם פרטי הבנק) של בעל תעודת העיוור או אישור על ניהול חשבון בנק על שם בעל תעודת העיוור.

 הערה : אדם רווק, המנהל “משק בית עצמאי”, יצרף לפנייתו העתק של חוזה השכירות או חוזה דירה בהתאם. בנוסף, יחתום הפונה על הצהרה, לפיה הוא מצהיר בזאת כי הוא מנהל משק בית עצמאי וכי המוצרים שרכש נרכשו לשימושו הפרטי בלבד. ( טופס הצהרה של השירות לעיוור)

להורדת טופס ההצהרה לחץ כאן

להלן רשימת המוצרים שבגינם ניתן לקבל החזר מס ותקופת הבלאי המינימלית לקבלת החזר בגין רכישת אותו מוצר:

לכל מוצר ברשימה נקבעה תקרת גג מרבית, המגדירה את גובה המע”מ המרבי המוחזר, וכן תקופת בלאי, המגדירה את פרק הזמן שיש להמתין בין קבלת החזר מס אחת לשנייה בגין רכישת אותו המוצר.

טבלת מוצרים עליהם ניתן לקבל החזר מס
קבוצהפריט ציוד ביתיסכום החזר מס מרבי בש”חתקופת בלאי

א

 

מקרר  1,200 ש”ח10  שנים
 מכונת כביסה  600    ש”ח8    שנים
 תנור אפייה  539    ש”ח7    שנים
 מזגן 1,200 ש”ח10  שנים
 דוד שמש/גז/חשמל 400    ש”ח10  שנים
 מדיח כלים 501    ש”ח10  שנים
    
בכיריים 250    ש”ח10  שנים
 שואב אבק 305    ש”ח

10  שנים

5 שנים לאדם     הנעזר בכלב נחיה

 מיקרוגל 200    ש”ח7    שנים
 מייבש כביסה 327    ש”ח10  שנים

המוצרים נחלקים לשתי קבוצות:

קבוצה א’ : נבקש להדגיש כי לא ניתן לקבל החזר מס על יותר ממוצר אחד, באותה שנה קלנדרית, על המוצרים הרשומים בקבוצה א’.

קבוצה ב’ : ניתן לקבל החזר מס על יותר ממוצר אחד, באותה שנה קלנדרית, מהמוצרים הרשומים בקבוצה ב’.

כל בקשה להחזר מס נבדקת לפי הפרמטרים הבאים :

האם המוצר שנרכש מופיע ברשימת המוצרים שבגינם ניתן לקבל החזר מס? אם לא- לא יינתן כל החזר מס.

מהו גיל הפונה ? מתחת לגיל 18 שנים לא יינתן כל החזר מס.

 מהו סוג תעודת העיוור שברשות הפונה ? תעודת עיוור זמנית אינה מזכה בהחזר מס.

האם הפונה מנהל “משק בית עצמאי” ? אדם שאינו מנהל “משק בית עצמאי” אינו זכאי להחזר מס. יחד עם האמור, אדם שאינו מסוגל לנהל משק בית בית באופן עצמאי מסיבות רפואיות או נפשיות, יצרף אישור רפואי מתאים ויהיה זכאי למחצית מהחזר המס, לו היה זכאי אדם המנהל “משק בית עצמאי”.

 מה המועד האחרון בו קיבל האדם החזר מס בגין אותו המוצר המבוקש : במידה ולא חלפה “תקופת הבלאי”, כמפורט בטבלה למעלה, לא יתקבל כל החזר מס. 

מועד רכישת המוצר ? חשבונית מס, שחלפה שנה מיום הוצאתה, אינה תקפה לקבלת החזר מס. מוצר, שהבקשה להחזר מס הגיעה לאחר שנה מיום הרכישה, לא יינתן בגינו החזר מס .

שאלות נפוצות בתחום החזרי מס לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה:

 להלן מספר שאלות נפוצות, אשר מניסיוננו, נשאלות בתדירות גבוהה ע”י פונים המתעניינים בהחזרי מס, לפני ובמהלך העבודה הנוגעת לפנייתם.

עיון בשאלות אילו ובתשובות להן, עשוי לחסוך את הצורך בפנייה טלפונית ולחסוך לכם ולנו זמן יקר, שיתפנה לטיפול בבקשות עצמן.

אנא מכם, בטרם התקשרות למרכז לעיוור בישראל, לשם בירור שאלותיכם בנושא החזרי המס, קראו בעיון את השאלות והתשובות שלהלן.

1. על אילו מוצרים ניתן לקבל החזרי מס ?
ניתן לקבל החזר מס על מגוון  מוצרי חשמל ביתיים כגון: מקרר, מזגן, דוד שמש, שואב אבק, מדיח כלים, מכונת כביסה, תנור אפייה, כיריים גז, מיקרוגל ומייבש כביסה .

ניתן לקבל את רשימת מוצרי החשמל בפקס או בדואר האלקטרוני.

לרשימת המוצרים בגינם ניתן לקבל החזר מס לחץ כאן

לצד החזרי המס, קיים מערך של סבסוד אביזרי עזר אישיים לאנשים עם עיוורון/לקויות ראייה, וזאת בהתאם להוראות תע”ס אחרות.

2. מה הכתובת למשלוח חשבונית המס ?
הכתובת למשלוח מכתבים – המרכז לעיוור בישראל, המדור להחזרי מס, רחוב דוד חכמי 10, תל אביב, מיקוד 6777810

3. אילו מסמכים עלי לשלוח על מנת לקבל החזר מס?
יש לשלוח את המסמכים הבאים: חשבונית מס מקורית בלבד בה מצוין בבירור שם המוצר שנרכש ושמו המלא של הפונה (לא יתקבלו צילומים), צילום תעודת זהות, צילום תעודת עיוור, וצילום המחאה (שיק) מבוטלת או אישור המעיד על ניהול חשבון בנק של בעל תעודת העיוור.

אדם רווק, המנהל “משק בית עצמאי”, יצרף לפנייתו העתק של חוזה שכירות הדירה בהתאם.
אדם המנהל “משק בית עצמאי” שאין בידו חוזה שכירות, ימציא אישור מעובדת סוציאלית במקום מגוריו אשר יפרט כי הנ”ל “מנהל משק בית עצמאי” וכי המוצרים שרכש הינם לשימושו האישי בלבד ואינם מיועדים להעברה לאף אדם אחר.

אדם שהינו בעל דירה יכול להמציא כל אישור, לרבות נסח טאבו, המעיד כי הדירה בה הוא מתגורר רשומה על שמו. בנוסף, יחתום הפונה על הצהרה, לפיה הוא מצהיר כי הוא מנהל “משק בית עצמאי”  וכי המוצרים שרכש נרכשו לשימושו האישי בלבד ואינם מיועדים להעברה לאדם אחר.

להורדת טופס ההצהרה לחץ כאן

4. שלחתי למדור להחזרי מס בקשה להחזר מס לפני כשנה וצרפתי את כל המסמכים שהתבקשתי לצרף בהתאם.
לפני כחודש קניתי מקרר. האם עלי לשלוח את כל המסמכים שוב, לרבות צילום תעודת עיוור ותעודת זהות, צילום המחאה מבוטלת/אישור ניהול חשבון בנק, למרות שמסמכים אילו כבר מצויים בידכם מפנייתי האחרונה?
בכל פנייה למדור להחזרי מס יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט לשם עיבוד הבקשה ובדיקת הזכאות בהתאם, אולם במידה ושלחת אלינו, בפנייתך הקודמת, צילום המחאה מבוטלת או אישור על ניהול חשבון בנק, הרי שאין צורך לשלוח אישורים אילו כעת בשנית.

5. אני רווק בן 18 המנהל “משק בית עצמאי”. רכשתי מזגן לדירה ואני מבקש לקבל בגינו החזר מס. אילו מסמכים עלי לצרף לפנייתי?
מאחר ואתה מעל גיל 18, הנך זכאי עקרונית, לקבל החזר מס בהתאם לכללים וההתניות המפורטות בהוראות התע”ס ועל כן אתה רשאי להגיש פנייה להחזר מס אולם עליך לצרף את כל המסמכים, הנדרשים כפי שהוסבר, בכל פנייה מחדש. מזגן הוא אחד המוצרים המזכים, בהתאם לתנאים, בהחזר מס.

6. האם צריך לשלוח מכתב המפרט שמדובר בבקשה להחזר מס?
אין צורך לצרף כל מכתב למסמכים המוזכרים ובלבד שהמכתב נשלח לכתובת הבאה: המרכז לעיוור בישראל, המדור להחזרי מס, רחוב דוד חכמי 10, תל אביב, מיקוד – 6777810 .

7. האם עלי לשלוח את המעטפה בדואר רשום או במעטפה רגילה?
את המכתב יש לשלוח לכתובת הבאה: המרכז לעיוור בישראל, המדור להחזרי מס, רחוב דוד חכמי 10, תל אביב, 6777810. אתה רשאי לשלוח את מכתבו בדואר רגיל אולם מאחר שנדרשת חשבונית מס מקורית, מומלץ לשלוח אלינו את המכתב בדואר רשום.

8. אבדה לי חשבונית המס המקורית של הקנייה. מה עלי לעשות?
אנא גש אל החנות בה רכשת את המוצר ובקש מהם שיספקו בידך העתק משוחזר או צילום של חשבונית המס שניתנה לך החתומה בחותמת נאמן למקור ובחתימת ידו של בעל בית העסק.

9. אני חושש כי חשבונית המס המקורית שברשותי תאבד בעת שליחתה בדואר. מה עלי לעשות?
אתה יכל לצלם את חשבונית המס המקורית ולבקש מהחנות בה רכשת את המוצר שתטביע על גבי הצילום חותמת נאמן למקור בתוספת חתימת ידו של בעל החנות או לבקש שיפיקו לך העתק משוחזר. שני מסמכים אילו נחשבים כמקוריים. בדרך זו תוכל לשמור אצלך את החשבונית המקורית שקבלת בחנות ולשלוח אלינו את הצילום שהינו נאמן למקור בהתאם או את ההעתק המשוחזר.

10. האם ניתן לשלוח במקום חשבונית מס את הזמנת העבודה או את תעודת המשלוח?
יש לשלוח אך ורק חשבונית מס מקורית.

11. רכשתי תנור אפייה בסיוע בן משפחה אולם התנור מיועד לשימושי האישי. בעל החנות נתן לי חשבונית מס בה מופיע שמו של בן המשפחה ולא שמי. האם אוכל לקבל החזר מס בגין חשבונית מס זו?
מאחר שהחזרי מס ניתנים אך ורק בגין חשבונית מס בה מפורט שמו של בעל תעודת העיוור, הרי שלא תוכל לקבל החזר מס בגין חשבונית זו. מאחר שתנור האפייה הוא בין המוצרים המזכים בהחזר מס, ומאחר שנרכש לשימושך הפרטי, ניתן לגשת אל בית העסק בו נרכש המוצר, ולבקש כי יתקנו את החשבונית, כך ששמך יופיע בה. גם תיקון של בעל העסק בכתב יד, יאפשר קבלת החזר מס כל עוד חותמת בית העסק וחתימת ידו של בעל העסק מופיעות בתיקון.

12. ביצעתי רכישה של מוצר המזכה בהחזר מס וקבלתי סרט קופה, עליו מופיע הכיתוב “חשבונית מס”, אולם שמי אינו מופיע עליו. מה עלי לעשות?ניתן לדרוש מבית העסק, רצוי במועד הרכישה, להפיק חשבונית מס מקורית, בה יופיע שמך וגם פירוט המוצרים שרכשת. במידה והדבר לא נעשה במעמד הרכישה, הנך זכאי לחזור לבית העסק ולדרוש חשבונית מס כאמור מבעל העסק.

13. אני מקבלת השתתפות על קניית המוצר המזכה גם מאחת הקרנות המסייעות לניצולי שואה ולא רק ממשרד הרווחה. הקרן דורשת שאתן להם את חשבונית המס המקורית והם אינם מוכנים לקבל העתק משוחזר או צילום נאמן למקור. מה עלי לעשות?
תוכלי לתת את חשבונית המס המקורית לקרן המסייעת לך ולהעביר למרכז לעיוור בישראל את חשבונית המס המשוחזרת או את חשבונית המס הנאמנה למקור.

14. אני בעלת תעודת עיוור לצמיתות מזה שנים. האם אפשרי שחשבונית המס תירשם על שם אחר ולא על שמי?
מאחר שאת בעלת תעודת עיוור לצמיתות, את זכאית לקבלת החזר מס בגין רכישת מוצרים מזכים, בהתאם לכללים שפורטו. יחד עם זאת, רק חשבונית מס מקורית, שעליה מתנוסס שמך המלא, מאפשרת קבלת החזר מס. ניתן לעיין בתשובה לשאלה הבאה לשם השלמת התמונה.

15. אני ובעלי רכשנו מקרר ביחד ואני מחזיקה בתעודת עיוור לצמיתות. בעל העסק רשם את שמי ואת שם בעלי ע”ג חשבונית המס . האם אוכל לקבל החזר מס בגין אותה הרכישה, למרות שגם שמו של בעלי מופיע על גבי החשבונית כאמור?
מאחר שרכשת מקרר שהוא מוצר המופיע ברשימת המוצרים המזכים והכל בהתאם לתקופת הבלאי, תוכלי לקבל בגינו החזר מס, גם אם שמו של בעלך מופיע בחשבונית המס לצד שמך. כל עוד שמך, כמי שמחזיקה בתעודת עיוור לצמיתות, רשומה על חשבונית המס, לא אמורה להיות כל בעיה.

16. האם אני זכאי להחזר מס?
כל אדם מעל גיל 18, המחזיק בתעודת עיוור לצמיתות והמנהל “משק בית עצמאי” יכל לקבל החזר מס.

17. יש לי ילד בן 15 בעל תעודת עיוור לצמיתות. לפני כחודש התקנתי לו מזגן בחדר . האם אני יכולה לקבל החזר מס?
לא תוכלי לקבל החזר מס בגין המזגן שהתקנת שכן זכאים לקבל החזר מס מי שגילם מעל 18 ואשר מנהלים “משק בית עצמאי” ותנאים אילו אינם מתקיימים במקרה המתואר.

18. על איזה מס מקבלים החזר?
החזר המס ניתן בגין המע”מ המשולם בפועל. למרות האמור, לגבי כל מוצר נקבעה תקרת החזר, כך שאם אדם רכש מוצר מזכה יקר במיוחד, שסכום המע”מ ששילם בפועל בגינו גבוה מהתקרה, יקבל הפונה “החזר חלקי” בגובה שלא יעלה על תקרת ההחזר שנקבעה למוצר זה.

19. אני בעל תעודת עיוור לצמיתות. לפני כחודשיים רכשתי מזגן ותנור אפייה באותה הקנייה. האם אני יכול לקבל החזר מס על שני המוצרים הללו?
מזגן ותנור אפייה שניהם מוצרים המופיעים ברשימה א’ של המוצרים המזכים בחזר מס. משמעות הדבר, שניתן, בשנה קלנדרית אחת, לקבל החזר מס, רק על מוצר אחד מבניהם.

במידה שאתה זכאי להחזר מס בהתאם לתקופות הבלאי שפורטו, רק לאחד המוצרים, תקבל החזר מס רק בגין אותו המוצר בהתאם. במידה ואתה זכאי, בהתאם לתקופות הבלאי, לקבל החזר מס על שני המוצרים שרכשת (כלומר, חלפו יותר מ7 שנים מאז קבלת החזר מס בגין רכישת תנור אפייה, וחלפו יותר מ10 שנים מאז קבלת החזר בגין רכישת מזגן) תוכל לשלוח אלינו את חשבונית המס ואנו נזכה אותך בשנה הקלנדרית הנוכחית על מוצר אחד ובשנה הקלנדרית הבאה על מוצר השני, וכל זאת במידה ולא תחלוף שנה מיום הוצאת החשבונית שברשותך. יש לשים לב כי במידה ובשנה הקלנדרית הבאה תרכוש שוב מוצר כל שהוא מרשימה א’ של המוצרים המזכים בהחזר מס, לא תוכל לקבל בגינו החזר מס באותה השנה הקלנדרית.

20. האם אפשר להזדכות ביחד על מקרר ותנור באותה השנה?
לא ניתן להזדכות באותה שנה קלנדרית על מקרר ועל תנור ביחד. שני מוצרים אילו הם מאותה קבוצה שניתן לקבל עליה החזר מס רק בגין מוצר אחד באותה השנה הקלנדרית.

21. היה לי קצר בבית שגרם לקלקול במקרר, בתנור האפייה ובמזגן ועל כן אני נדרש כעת לרכוש את אותם המוצרים בהתאם. מוצרים אילו שייכים לרשימה א’, בגינה ניתן לקבל החזרי מס בגין מוצר אחד בלבד באותה שנה קלנדרית. האם אוכל לקבל החזר מס מלא בהתחשב בנסיבות המקרה?
על מנת לקבל החזר מס במקרים מיוחדים וחריגים כמתואר יש לפנות בכתב לשירות לעיוור תוך פירוט נסיבות המקרה ובבקשה להתחשב במצב החריג שנוצר. את המכתב יש להפנות לכתובת הבאה: משרד הרווחה, השירות לעיוור, רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, 91012. כמו כן, יש לצרף לפנייתך מסמכים ואישורים התומכים בבקשתך. פנייתך תיבחן בוועדות השירות לעיוור ובהתאם להוראות של השירות לעיוור, שיועברו אלינו, תקבל או לא תקבל החזר מס.

22. הבן שלי לא מסוגל להתגורר בגפו לאור נכותו. האם מגיע לו החזר מס באופן עקרוני?
בהנחה שגילו של בנך מעל 18 שנים, עליו להמציא לנו אישור רפואי על מגבלה נוספת (מגבלה נוספת בנוסף על העיוורון/לקות הראייה), הקובע שהוא אינו מסוגל לגור בגפו ולנהל “משק בית עצמאי”, ואז יוכל לקבל 50% מגובה החזר המס בהתאם.

23. אני בן 50. רכשתי מקרר לפני חמש שנים. קבלתי תעודת עיוור לצמיתות לפני שלוש שנים. המקרר הזה הפסיק לעבוד ובימים אילו אני רוכש מקרר חדש. כתוב בעלון החזרי המס שניתן להזדכות על מקרר כל 10 שנים. האם מגיע לי החזר מס?
מוצרי חשמל הביתיים שרכשת בטרם קבלת תעודת עיוור לא נכנסים לחשבון תקופת הבלאי שכן בתקופה זו לא היית זכאי לקבל החזר מס וממילא לא בקשת לקבל החזר מס בגינם. בקשתך תיבדק בהתאם להוראות המפורטות בתע”ס.

24. אני אדם המחזיק בתעודת עיוור לצמיתות. רכשתי שואב אבק לפני כחודש. האם אני זכאי לקבל בגינו החזר מס?
במידה והנך נעזר בכלב נחייה תוכל לקבל החזר מס בגין רכישת שואב אבק אחת ל-5 שנים.

אדם שהינו בעל תעודת עיוור, שאינו נעזר בכלב נחייה, זכאי לקבל החזר מס בגין רכישת שואב אבק אחת ל- 10 שנים.

25. רכשתי מזגן לפני שנתיים אולם רק כעת אני פונה לקבל בגינו החזר מס. האם אוכל לקבל החזר מס בגין המזגן שרכשתי?
לצערנו לא נוכל לזכות אותך בגין המזגן שרכשת שכן חשבונית המס שבידך התיישנה, הואיל ועברה יותר משנה ממועד הרכישה. חשבוניות המס קבילות ותקפות לצורכי החזר מס רק למשך שנה אחת בלבד מיום הוצאתן, וזאת ללא כל קשר לסיבת האיחור בשליחת חשבונית המס אלינו .

26. התקנתי בביתי מזגן אחד ואני שוקל בעוד כחודשיים להתקין מזגן נוסף . האם אוכל להזדכות על שניהם?
מזגן הוא מוצר ייחודי אותו קונים לעיתים יותר מפריט אחד לבית. בהתאם לזאת, אם אתה קונה מזגן אחד בלבד באותה הרכישה הרי שבקנייה זו אתה תמצא את זכותך לקבלת החזר מס בגין רכישת מזגן ב10 השנים הבאות . אם אתה קונה באותה הרכישה (באותו היום) יותר ממזגן אחד הרי שתוכל להזדכות על שלושתם. אנא זכור כי אפילו במידה ותרכוש מזגן אחד היום ומזגן אחר מחר לאותה הדירה אך המזגנים ירשמו בשתי חשבוניות מס נפרדות, לא נוכל לזכות אותך על יותר ממזגן אחד בלבד. יש לשים לב כי בכל מקרה לא יוחזר מס, בגובה העולה על תקרת המס שפורטה.

27. רכשתי מזגן אחד. על ההובלה גבו ממני 450 ש”ח ועל ההתקנה גבו ממני עוד 250 ש”ח. האם אני זכאי להחזר כלשהוא בגין הוצאות ההובלה וההתקנה של המזגן?
החזר מס ניתן לקבל בגין רכישת מוצרי חשמל בלבד. לא ניתן לקבל החזר כלשהוא בגין עלויות התקנה או הובלה .

28. מה גובה ההחזר שמקבלים על מזגן?
גובה ההחזר שניתן לקבל בגין רכישת מזגן הינו גובה המע”מ וזאת עד לתקרה המפורטת בטבלה. במידה וגובה המע”מ בגין רכישת המזגן הינו נמוך מגובה התקרה, הרי שניתן לקבל את הסכום שרשום בחשבונית המס ללא התחשבות בהוצאות הובלה והתקנה. במידה וגובה המע”מ גבוה יותר מתקרת ההחזר, ניתן לקבל אתת תקרת ההחזר בהתאמה אך לא מעבר לכך. זה הדין לגבי כל מוצר שבגינו ניתן לקבל החזר מס.

29. כל כמה זמן ניתן להזדכות על מקרר?
ניתן לקבל החזר מס בגין רכישת מקרר כל  10 שנים.

30. קבלתי תעודת עיוור לצמיתות לפני שנה וחצי ואני רוצה לקנות כעת מזגן. האם אני זכאי להחזר מס?
כל עוד לא קבלת החזר מס על רכישת מזגן מאז שקבלת את תעודת העיוור וכל עוד לא קבלת החזר מס בחצי השנה האחרונה בגין רכישת מוצר כלשהוא מרשימת המוצרים א’, הרי שתוכל לקבל החזר מס בגין המזגן שרכשת.

31. קבלתי תעודת עיוור זמנית. האם אני זכאי להחזר מס?
אדם שקבל תעודת עיוור זמנית לא זכאי להחזר מס. תוכל לקבל החזר מס בגין רכישת מוצרי חשמל ביתיים מרגע שתקבל תעודת עיוור לצמיתות.

32. שלחתי אליכם בקשה להחזר מס, בגינה שלחתם אלי המחאה בדואר לפני כארבעה חודשים. ההמחאה לא הגיעה אלי עד היום. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?
במקרים בהם ההמחאה אובדת בדואר או נגנבת מתיבת הדואר עלינו לבצע בירור מול הבנק על מנת לוודא שההמחאה הנדונה לא נפדתה. במידה ומתקבל אישור הבנק כי ההמחאה שהוצאה אכן לא נפדתה, הרי שננפיק בעבורך המחאה חדשה ונשלח אותה אליך בהקדם האפשרי.

33. האם ניתן לקבל החזר על כלי נגינה?
בהתאם להחלטת משרד הרווחה רכישת כלי נגינה אינה מזכה לקבלת החזר מס.

34. איך מקבלים את ההחזר ומתי? איך אני מקבל את התשלום בגין החזר מס?
אנו נערכים לשיטת תשלום חדשה באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של בעל תעודת העיוור. עד להשלמת ההיערכות, יתקבלו התשלומים באמצעות המחאות, שתשלחנה בדואר לכתובת ממנה נשלחה הבקשה.

35. חשבון הבנק שלי חסום/מעוקל ע”י הבנק. האם ניתן להסב את ההמחאה שאקבל על שם אדם אחר?כעמותה, שחלים עליה כללים לניהול תקין, אנו מחויבים להוציא כל המחאה באופן שאינו מאפשר העברתה למוטב אחר. רק במידה ולפונה קיים אפוטרופוס חוקי, ניתן לשנות את שם המוטב על גבי ההמחאה, לשם האפוטרופוס החוקי בהתאם.

36. שלחתי אליכם חשבונית להחזר מס השבוע. מתי אני אמור לקבל את ההחזר?
כל בקשה להחזר מס מטופלת בטווח של כחודשיים מיום הגעתה למרכז לעיוור בישראל. סכום ההחזר המגיע לך, ישלח אליך על גבי המחאה, שתשלח אליך בדואר לכתובת ממנה נשלחה בקשתך.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_heading main_heading=”- הורדת טפסים” heading_tag=”h3″ alignment=”right” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″][/ultimate_heading][vc_row_inner css=”.vc_custom_1534159562111{margin-top: 35px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-file-pdf-o” icon_size=”48″ icon_animation=”fadeInUp” title=”תעודת מלכ“ר” read_more=”box” link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fmalcar.pdf|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-file-pdf-o” icon_size=”48″ icon_animation=”fadeInUp” title=”טופס בקשה לקבלת תעודת עיוור/לקויי ראייה” read_more=”box” link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9.docx|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-file-pdf-o” icon_size=”48″ icon_animation=”fadeInUp” title=”טופס בקשת הלוואה” read_more=”box” link=”url:http%3A%2F%2Fibcu.org.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F.doc|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-file-pdf-o” icon_size=”48″ icon_animation=”fadeInUp” title=”טופס לקבלת מענק” read_more=”box” link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7.doc|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left”][/bsf-info-box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-file-pdf-o” icon_size=”48″ icon_animation=”fadeInUp” title=”ניהול תקין לשנת 2018″ read_more=”box” link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2018.pdf|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-file-pdf-o” icon_size=”48″ icon_animation=”fadeInUp” title=”ניהול פנקסי חשבונות עד מרץ 2019″ read_more=”box” link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%A8%D7%A519.pdf|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-file-pdf-o” icon_size=”48″ icon_animation=”fadeInUp” title=”ניכוי מס עד מרץ 2019″ read_more=”box” link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A1-%D7%A2%D7%93-%D7%9E%D7%A8%D7%A519.pdf|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-file-pdf-o” icon_size=”48″ icon_animation=”fadeInUp” title=”תעודה לרישום עמותה” read_more=”box” link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94.tif|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-file-pdf-o” icon_size=”48″ icon_animation=”fadeInUp” title=”אישור סעיף 46 א’ לשנים 2020-2015″ read_more=”box” link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3-46-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-2015-2020.pdf|||” hover_effect=”style_2″ pos=”left”][/bsf-info-box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_heading main_heading=”- הנחות” heading_tag=”h3″ alignment=”right” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ spacer_margin=”margin-bottom:25px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]

הנחות למוסדות תרבות והשכלה:

תיאטראות – 50% הנחה + מלווה:

הבימה“-    ליאונרדו דה וינצ’י 19 ת”א  טל’: 03-6295555 או חיוג מקוצר 5008*

הקאמרי“-  ליאונרדו דה וינצ’י 30 קומה 2 ת”א טל’: 03-6060900

גשר“-      אולם נוגה שד’ ירושלים 9 יפו טל’: 03-5182812

בית לסין“- דיזינגוף 101 פסג’ “הוד” ת”א  טל’: 03-7255333

צוותא“-    אבן גבירול 30 ת”א הנחות להפקות של “צוותא” טל’: 03-6950156/7

תיאטרון גבעתיים“- רח’ רמז 40 גבעתיים – טל’ 03-7325340 שלוחה 2
כרטיס חינם לעיוור על בסיס מקום פנוי – מלווה במחיר גמלאי (לא כולל הפקות חיצוניות שאינן של היכל הבית)

תיאטרון “יידישפיל“- משרד:רח’ ביאליק 28 ת”א-טל’: 1-800-444-660
ההצגות- בית ציוני אמריקה- רח’ דניאל פריש 1 ת”א טלפון: 03-6959341
כניסה חופשית – מלווה 50%

תיאטרון “אורנה פורת” לילדים ונוער- רח’ קלישר 48 ת”א טל’: 03-5106924
20% לילד ולמלווה להצגה ולרכישת מנוי שנתי.

תיאטרון צפון–  רח’ בלינסון 41 ק. חיים טל’: 04-8814814
הנחה למנוי ולהצגות –שורה ראשונה בצד – עיוור 50%.

תיאטרון חיפה– פבזנר 50 חיפה טל’: 04-8600500
מחיר גמלאי 80 ₪ כרטיס להצגה מנוי 330 ₪ גם למלווה.

תיאטרון “החאן“- כיכר דוד רמז 2 ירושלים טל’: 02-6718281
הצגות בהפקות של התיאטרון. 50 ₪ לעיוור/לקוי ראייה בהצגת תעודה.

תיאטרון ירושלים– מרכוס 20 ירושלים טל’: 02-5388955
סבסוד למנויים ע”י מרשל ירושלים בחודשי הקיץ.

תיאטרון בית צבי – שועלי שמשון 2 ר”ג 03-5799290
יש לציין קוד הנחה לעיוורים 0813 הסדר ההנחה בחסות צמד- עמותת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה
לרשימת ההצגות המוצגות בתיאטרון בית צבי לחץ כאן

מוסיקה:  

התזמורת הפילהרמונית – רח’ הוברמן 1 ת”א טל’: *3766

חבר מועדון – מנוי חדש 70% + מלווה – במקומות מוקצים שורות 1-4 גושים א’ ו-ה’

                   מנוי חדש 10% + מלווה – בשאר האולם

                   חידוש מנוי – 70% + מלווה – במקומות מוקצים שורות 1-4 גושים א’ ו-ה’

                   חידוש מנוי – 30% + מלווה –  בשאר האולם

התזמורת הסימפונית של חיפה-מנוי ל- 6 קונצרטים בימים ו’ 90 ₪ לכרטיס+מלווה
הזמנת כרטיסים – אג’ למען העיוור בחיפה.  טלפון: 04-8527222

מרכז עינב” הקתדרה למוזיקה-
רח’ אבן גבירול 71 (בניין גג גן- העיר) ת”א. טל’:6420847 -03
50% הנחה לכל קורס ולכל הקונצרטים של קלאסיקה במימד אישי.
330 ₪ מנוי ל-5 קונצרטים לשנה.
הנחה למלווה תידון עם הצגת תעודת העיוור.

התזמורת הקאמרית הקיבוצית
קיבוץ יקום- תוכנית מופעים ורכישת כרטיסים.  טל’:09-96047571
מופעים מוסיקליים עשירים מגוונים ברחבי הארץ.
45 ₪ הנחה + מלווה (בפריפריה ובתל אביב).

התזמורת האנדלוסית-מרכז מונארט לאומנויות, הגדוד העברי 16 אשדוד
נעמה אבירי- טל’: 1-800-693-693   50% הנחה – מלווה 25%.

משכן האמנויות בתל אביב– מופעי אופרה שד’ שאול המלך 19 ת”א
טל’:03-6927777 כרטיסים ב- 100 גם למלווה בשורות הראשונות.

הקאמרטה הישראלית
קונצרטים בתל אביב, חיפה ורחובות. טל’: 1-800-200-16
כרטיסים מוזלים 60 ₪ מלווה-פטור

מוזיאון ארץ ישראל
חיים לבנון 2 רמת אביב ת”א.  טל’:03-6415244
ביקורים, הרצאות ותערוכות – הנחה 50% + המלווה.

הקתדרה– מרכז לימודים חוויתי במוזיאון ארץ ישראל ת”א
רחוב חיים לבנון 2, תל אביב-הרשמה דן בן סימון טל’: 03-6422113, 03-6423580
הנחה 20% גם למלווה לכל ההרצאות.

מוזיאונים:

מוזיאון לאומיות יהודית- בית התפוצות
קמפוס אונ’ ת”א רח’ קלואזנר רמת אביב ת”א טל’ 03-7457803/5
25 ₪ לסיור והדרכה עיוור ומלווה.

מוזיאון תל אביב לאמנות-שד’ שאול המלך 27 ת”א טל’: 03-6077020
הנחה 50% לעיוור מלווה חינם

מוזיאון בית התנ”ך– שד’ רוטשילד 16 ת”א            טל’: 03-5166393

מוזיאון ארץ ישראל– חיים לבנון 2 רמת אביב ת”א טל’: 03-6415244
כניסה חופשית לעיוור + מלווה.

מוזיאון הרצל-כניסה להר הרצל, שד’ הרצל ירושלים  טל’: 02-6321500
קבוצות-על כל כניסת 20 עיוורים- 10 מלווים כניסה חינם

המוזיאון לאמנות האיסלם– הפלמ”ח 2 ירושלים. טל’: 02-5661291/2
מוזיאון המדע ירושלים – האוניברסיטה עברית גבעת רם טל’: 02-6544888
עיוור חינם בהצגת תעודה- מלווה מחיר רגיל.

מוזיאון המדע בחיפה– שמריהו לוין 25 שכונת הדר. טל’: 04-8614444
עיוור ומלווה – כרטיס כניסה מוזל  15 ₪.

הרצאות:

האוניברסיטה העממית– אנטוקולסקי 4, פינת רח’ אבן גבירול 108 ת”א
טל’: 5229155 -03 . 70% הנחה.

אוניברסיטת תל אביב – רמת אביב תל אביב. טל’: 6409789 -03
“לומדים בגילמן” – הרצאות במדעי הרוח.50% הנחה לכל קורס(לא למלווה).

אוניברסיטת תל-אביב – בי”ס למדעי היהדות
תוכנית “בימת החוקר” טל’:03-640946/76409275 דפנה
הרצאות בימת החוקר בימי ג’ בשעה 18.00.
הנחה 50% גם למלווה- לפנות לשרה.

אוניברסיטת תל אביב – “סדרת ספרות פלוס” טל’: 03-6409701
הרצאות ספרות פלוס בימי ד’ בשעה 18.00 הנחה 50% גם למלווה- לפנות לדפנה.

אוניברסיטת בר אילן- ר”ג   טל’:5318590, 5317505 -03
“תוכנית ברוקדייל” 50% הנחה + המלווה ללקויי ראייה מגיל 55.

זמן אשכול” מרכז לימודי פנאי    טל’:1-700-50-41-41
מתחם הסינמה סיטי בנין רב מכר, צומת גלילות רמת השרון.
לקורסים: עיוור פטור מלווה – 50%

מכללת “השחר” שחרית אינטלקטואלית לגמלאים בתל-אביב
בית ברודט צייטלין 22 ת”א- טל’: 5248731- 03
להרצאות לפני הצהרים בבית ציוני אמריקה ובמוזיאון ארץ ישראל
הנחה של 20% לעיוור + מלווה.

תוכנית “תגליות”- המכון הישראלי לארכיאולוגיה-
הנחה 50% גם למלווה לכל ההרצאות – לא לסיורים.
קבלת תכנית, הרצאות ופרטים נוספים. טל’: 6423432 -03

מכללת לוינסקי– המרכז ליצירה ותרבות ישראל-
שושנה פרסיץ 15 תל אביב טלפון: 03-6901664
סדרות של הרצאות – הנחה של 50% + ומלווה.

האוניברסיטה העברית– גבעת-רם, ירושלים 9190 טל’: 02-6544888
עיוור-חינם (עם הצגת תעודה) בקניית כרטיס שני במחיר מלא.

יד יצחק בן צבי -המרכז ללימודי ארץ ישראל
רח’ אברבנל 12 רחביה ירושלים. טל’: 02-5398855
50% הנחה + מלווה, הרצאות וסיורים בנושאים: היסטוריה, נופים, דתות ותרבות ברחבי הארץ.

בינה” מרכז לימוד וחינוך לזהות יהודית ותרבות
סמינר אפעל רמת אפעל. טל’: 03-5342997, 03-5342531
הנחה 50% גם למלווה.

מכון אבשלום – מכון “לדעת ארץ” טל’: 6990735- 03
שושנה פרסיץ 15- בניין מכללת לוינסקי ק. חינוך ת”א
הרצאות של מגמת “לדעת ארץ” בימים ד’ אחר הצהריים
הנחה של 50% לעיוור/לקוי ראייה + מלווה.

המרכז ליהדות מתקדמת “בית דניאל“-
רח’ בני דן 62 תל אביב . טל’ :5442740–03
הנחה בסדרות, הרצאות ומפגשים בודדים הנחה 50% – מלווה פטור.

מכון “מגיד” – ללימודי המשך של האוניברסיטה העברית_בירושלים-
תוכנית תרבות בהנאה מקיימת הרצאות ב: ירושלים, תל אביב, חיפה, כפר סבא וחולון.
להזמנת תוכנית ולקבלת פרטים טל’:  *3070 או: 02-5881564
הנחה 50% גם למלווה.

הופק ביוזמת המרכז לעיוור בישראל ו-ק.ל.ע (קבוצה לעזרה עצמית)