המרכז לעיוור בישראל- רח’ דוד חכמי 10 תל אביב
רשימת טלפונים של המחלקות השונות :

מחלקה טל’ פקס מייל
קבלה 7915553- 03 5423710- 03 miri@ibcu.org.il
החזרי מס,סבסוד, דמי ליווי ונופש 7915530- 03 5423710- 03 rina@ibcu.org.il
קשרי קהילה, תרומות, הלוואות ומענקים 7915564- 03 5423711- 03 anat@ibcu.org.il
מדור למכשירי עזר 7915532- 03 5423710- 03 lea@ibcu.org.il
תרומות 7915533/4- 03 5423711- 03 sabina@ibcu.org.il
רכז פרויקטים 7915575- 03 5423711- 03 yalon@ibcu.org.il
מנהלת כספים 7915535- 03 5423711- 03 einatm@ibcu.org.il
מנהל היחידה הטכנולוגית 7915561- 03 5423711- 03 yiphat@ibcu.org.il
מנהל אחזקה 7915577- 03 5423710- 03 yosi@ibcu.org.il
דוברות ופיתוח משאבים 7915536- 03 5423711- 03 zivi@ibcu.org.il
מעבדת תיקונים 7915532- 03 5423710- 03 lea@ibcu.org.il
פניות הציבור 03-7915559 03-6871584 4u@ibcu.org.il
לשכת מנכ”ל 7915537- 03 5423711- 03 orit@ibcu.org.il

 

רשימת טלפונים של הגופים השונים הנמצאים בבית המרכז לעיוור:

מחלקה טל’ פקס מייל
מכון לראייה ירודה 6880560/23- 03 6875696- 03 l.vision@ibcu.org.il
צמד-עמותת הנעזרים בכלבי נחייה 5371065- 03 5371066- 03 info@igdu.org.il
יזמים צעירים 03-7301130 03-7301132
אג’ העיוורים “ששת” 5372002/3- 03 7915554- 03 sheshet@ibcu.org.il
תחנות מידע של עמותת ע.ל.ה. 6393938- 03 6393938- 03
עמותת ע.ל.ה 6885743- 03 5423711- 03 lcb@savion.huji.ac.il

לקבלת מדריך הטלפונים של השירות לעיוור לחץ כאן