המרכז לעיוור בישראל הקים וועדה לריכוז הטיפול בתחום הנגישות לאדם העיוור ולקוי הראייה ולעיצוב מדיניות אחידה בנושא. החל בנגישות פיזית לאתרים וכלה בנגישות השירותים השונים לציבור זה. את הוועדה מוביל מר ראובן בראון בשיתוף עם המרכז לעיוור בישראל וחברים בה נציגים עיוורים ולקויי ראייה בדרגות חומרה שונות מכל רחבי הארץ. חברי הועדה משתתפים בפורומים שונים שעוסקים בנושאי נגישות, כגון: וועדות בכנסת, וועדות בנציבות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובוועדות של משרדי הממשלה הרלבנטיים.
חברים המוצאים לנכון להפנות את תשומת לב הוועדה לנושאים שראוי לקדם בתחום הנגישות מוזמנים להפנותם למרכזת הוועדה, ענת בן פורת, באמצעות דוא”ל לכתובת anat@ibcu.org.il
או לטלפון: 03-7915564

לפרטים על הנגשת סניפי בנק לאומי לחץ כאן

לקבלת קובץ מקומות נגישים באמצעות מערכת הכוונה קולית STEP HEAR לחץ כאן

לקובץ תכנון וביצוע תקין של מדרכות ומעברי חצייה לחץ כאן

לקובץ נספח א למסמך תכנון וביצוע תקין של הנמכת מדרכות ומעברי חצייה לחץ כאן

לקובץ נספח ב למסמך תכנון וביצוע תקין של הנמכת מדרכות ומעברי חצייה לחץ כאן

לקובץ סיכון שגורמים שבילי האופניים המצויים על המדרכות בסמיכות לרצועת הליכה לחץ כאן

לקובץ בטיחות והתמצאות אנשים עם מוגבלות ראייה על מדרכות לחץ כאן