דבר המנהל הכללי / אגרת 1 לציבור

לחברים שלום רב, אני נכנס בימים אלה לתפקיד המנהל הכללי של המרכז לעיוור בישראל, לאחר תקופת חפיפה אינטנסיבית ומלמדת ביותר. במהלך החפיפה נתוודעתי לנושאים רבים בהם עוסק המרכז לעיוור בישראל