רקע היסטורי

המרכז לעיוור הוא ארגון הגג של הגופים הפועלים למען ציבור העיוורים ולקויי הראייה בישראל.

בשנות החמישים הוקמו ע”י מתנדבות ומתנדבים רואים אגודות במקומות שונים בארץ, שפעלו למען העיוורים ביישוביהם. לימים,הן נודעו כאגודות למען העיוור. עם הזמן הורגשה נחיצותו של ארגון גג, שיאגד בתוכו את כל האגודות ויגבש מדניות משותפת. מסגרת שתפעל לרווחת ציבור העיוורים ולקויי הראייה בישראל, לשילובם המלא בחברה הישראלית, ולייצוגם בפני הרשויות הממלכתיות והציבוריות.

כך הוקם המרכז לעיוור בישראל, עמותה רשומה (מס’ עמותה 580006039) ללא מטרות רווח.

Print Friendly, PDF & Email