[vc_row][vc_column][vc_column_text]
 • ייצוג העיוורים בפני הרשויות הממלכתיות והעירוניות.
 • פעילות למען עיגון בחוק של נושאים העשויים לשפר את מעמד העיוורים בחברה.
 • מתקיימים סיורי היכרות והסברה לקבוצות על פי תיאום מראש.
 • הפעלת מדור למכשירי עזר שכולל:  1. תצוגה של אביזרים מיוחדים ומכירתם לעיוורים ולקויי ראייה. 2. שיגור ניידת שירות שמספקת ציוד מיוחד למרכזי עיוורים ברחבי הארץ. 3. תפעול מעבדת שירות לתיקון מכשירי טלוויזיה במעגל סגור (טמ”ס).  לקטלוג מכשירי העזר לחץ כאן
 • טיפול בהחזר מסים (מ”ס רכישה ומע”מ) על רכישת ציוד ביתי ואישי לעיוורים זכאים, בהתאם לתקנות משרד העבודה והרווחה.
 • מתן הלוואות בתנאים נוחים, ומתן מענקים לעיוורים נזקקים, לרכישת ציוד ביתי בסיסי, לטיפול שיניים, לדיור וכד’.
 • ארגון מחזורי נופש לעיוורים ולבני משפחותיהם, בחופשת הקי, והשתתפות במימונם.
 • הפקה של ספרי לימוד בכתב מוגדל לתלמידים לקויי ראייה.
 • הפעלת מערכת מידע אוטומטית – מערכת מידע טלפוני, הפועלת 24 שעות ביממה והמציעה למאזין העיוור פינות מידע בתחומים שונים.
 • תמיכה בקבוצה לעזרה עצמית ללקויי ראייה – ק. ל. ע.
 • ארגון וביצוע יום ההתרמה הארצי “אור לעיוור” לטובת האגודות למען העיוור וגיוס משאבים למימון השירותים הניתנים לעיוורים.
 • המאכז לעיוור חבר בארגון העולמי לעיוורים WBU ופעיל הארגון באירופאי לעיוורים EBU.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Print Friendly, PDF & Email