גמלת דמי הליווי לניידות הינה גמלה המשולמת על ידי משרד הרווחה, לאדם אשר חדות הראיה שלו אינה עולה על 60\1 או שדה ראיה מרבי בשיעור 10 אחוזים (לאחר תיקון ובשתי העיניים).

גברים ונשים אשר טרם הגיעו לגיל 67 זכאים להגיש בקשה על טופס “בקשה לתעודת עיוור ודמי ליווי” ייעודי, לגשת עם הטופס לרופא העיניים בקופת החולים\בקהילה ולהחזיר את הטופס למייל\פקס הרשום עליו.

לאחר מספר שבועות יוזמן הפונה מבקש הגמלה לרופא העיניים של משרד הרווחה במחוז אשר יקבע ויאשר\לא יאשר זכאות לגמלה.

באם ימצא זכאי, תעמוד הזכאות על סכום של 1,337 ₪ (סכום אחיד וקבוע) לחודש. סכום זה ישולם לאורך כל שנות הזכאות של הפונה.

רצוי לזכור כי לאחר גיל 67 (נשים וגברים כאחד) לא ניתן להגיש בקשה בנדון.