נושאי תעודת עיוור/לקויי ראייה לצמיתות זכאים לרכוש ציוד אישי, ציוד ביתי וציוד ממוחשב במחירים שמסובסדים ע”י משרד העבודה והרווחה. 

החל מחודש יוני 2023 הטיפול בהחזרי מס עבר לטיפולה של חב’ אטוויזר-מוקד שירות לקוחות טלפוני – 073-7599936 פעיל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 9:00-18:00 ובימי שישי בין השעות 9:00-12:00.

כתובת מייל לפניות שירות לקוחות – service@atvisor.ai. ווטסאפ לפניות שירות לקוחות טלפוני – 073-7599936.

 להלן פירוט הסלים בשיטה החדשה:

1.         סל א’ – מוצרי ניידות:

–           גיל תחילת זכאות – שנתיים

–           סכום מקסימלי של השתתפות המשרד – 2,200 ₪

–           אחוז מקסימלי של השתתפות המשרד – 90%

–           אחוז מינימלי של השתתפות עצמית – 10%

–           גובה הסל (השתתפות עצמית + השתתפות משרד) – 2,444.44 ₪

–           תקופת הסל- הסל יתחדש בכל 4 שנים (ביום ההולדת של הזכאי).

 2.         סל ב’ – מכונת ברייל:

–           גיל תחילת זכאות – שנתיים.

–           סכום מקסימלי של השתתפות המשרד – 6,000 ₪

–           אחוז מקסימלי של השתתפות המשרד – 90%

–           אחוז מינימלי של השתתפות עצמית – 10%

–           גובה הסל (השתתפות עצמית + השתתפות משרד) – 6,666.67 ₪

–           תקופת הסל – הסל יתחדש בכל 4 שנים (ביום ההולדת של הזכאי).

 

3.         סל ג’ – טמ”סים ומוצרי הנגשה למחשב:

–           גיל תחילת זכאות – 18

–           סכום מקסימלי של השתתפות המשרד – 20,000 ₪

–           אחוז מקסימלי של השתתפות המשרד – 80%

–           אחוז מינימלי השתתפות עצמית – 20%

–           גובה הסל (השתתפות עצמית + השתתפות משרד) – 25,000 ₪

–           תקופת הסל – הסל יתחדש בכל 4 שנים (ביום ההולדת של הזכאי).

 

4.         סל ד’ – עזרים כלליים:

–           גיל תחילת זכאות – מגיל הזכאות לתעודת עיוור

–           סכום מקסימלי של השתתפות המשרד – 6,000 ₪

–           אחוז מקסימלי של השתתפות המשרד – 50%

–           אחוז מינמלי השתתפות עצמית – 50%

–           גובה הסל (השתתפות עצמית + השתתפות משרד) – 12,000 ₪

–           תקופת הסל – הסל יתחדש בכל 4 שנים (ביום ההולדת של הזכאי).

 

5.         סל ה’ – סל מוצרי חשמל ביתיים:

–           גיל תחילת זכאות – 18 לנושאי תעודת עיוור לצמיתות בלבד

–           סכום מקסימלי של השתתפות המשרד – 4,000 ₪

–           אחוז מקסימלי של השתתפות המשרד – 20%

–           אחוז מינימלי השתתפות עצמית – 80%

–           גובה הסל (השתתפות עצמית + השתתפות משרד) – 20,000 ₪

–           תקופת הסל – הסל יתחדש בכל 8 שנים (ביום ההולדת של הזכאי).

פרטי יצירת קשר עם חב’ אטוויזר-מוקד שירות לקוחות טלפוני – 073-7599936 פעיל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 9:00-18:00 ובימי שישי בין השעות 9:00-12:00.

כתובת מייל לפניות שירות לקוחות – service@atvisor.ai. ווטסאפ לפניות שירות לקוחות טלפוני – 073-7599936.