דבר המנהל הכללי / אגרת 1 לציבור

לחברים שלום רב,

אני נכנס בימים אלה לתפקיד המנהל הכללי של המרכז לעיוור בישראל, לאחר תקופת חפיפה אינטנסיבית ומלמדת ביותר. במהלך החפיפה נתוודעתי לנושאים רבים בהם עוסק המרכז לעיוור בישראל והכרתי את האתגרים העומדים בפני, כמי שאמון על קידום זכויות הקהילה, הובלת שינוי – כלפי ציבור העיוורים ולקויי הראיה וכלפי הציבור בכללותו, וכן ניהול ארגון לצמיחה ולשגשוג אשר יאפשרו תמיכה והצלחה במשימות אליהן התייחסתי.

יותר מכל אלו התוודעתי לאנשים הנושאים עיניים ומקווים שהמרכז לעיוור ימשיך בפעולותיו הברוכות ואף ירחיבן תוך התייחסות לצרכים המשתנים של הקהילה, לתמורות הרגולטוריות הצפויות להשפיע על כולנו ולכך שהמרכז ישמר את אופיו כ”בית” לכל אדם עם עיוורון/לקות ראייה באשר הוא. כמו כן למדתי שלמרכז לעיוור עובדים מסורים מלאים ברצון טוב אשר עושים לילות כימים להגשמת מטרות הארגון.

דברים אלו מחייבים אותי, גם באופן אישי, להצליח בתפקידי. הצלחה זו תביא להצלחת הקהילה ולהגשמת מטרתנו המשותפת לשילוב נכון, כאנשים עם עיוורון/לקות ראייה בחברה, בתעסוקה ובכל תחום שיבקשו.

על מנת לשמר את הקשר עם הקהילה שלנו, בכוונתי לפרסם, מעת לעת, את דברי במטרה לעדכן ולידע אתכם בנושאים עיקרים ובהתפתחויות חשובות המתרחשות והנוגעות לכלל הקהילה.

אמנם, נהוג להעניק לאדם הנכנס לתפקיד חדש “מאה ימי חסד” אך בזמן זה איני יכול להרשות לעצמי לא להיכנס במלא המרץ לנושא הבוער שעל הפרק – “הקמת מנהל מאוחד לטיפול באנשים עם מוגבלויות” במשרד הרווחה. נושא זה עלה, ממש בימים אלה, אל ראש סולם העדיפויות לטיפול שכן שר הרווחה, חה”כ חיים כץ, פנה ב”קול קורא” לציבור, בבקשה להגיש עמדתו בנושא.

לצערי, הזמן שניתן להשמעת העמדות קצר מאד (5.1.2016) והבקשה פורסמה ללא תוכן מפורט להתייחסות. דברים אלו מקשים על הצגת מענה מקיף, מפורט ואשר מתייחס לכל הפרטים הרלוונטיים, אך עם התגייסותם של הארגונים אליהם פנינו, אנשי מקצוע ואחרים, נעמיד מסמך ראוי במסגרת לוחות הזמנים שייקבעו (פנייתנו לשר בבקשה להעניק ארכה, טרם נענתה).

בקליפת אגוז אספר, כי עמדת המרכז לעיוור, שתוצג לשר, תביע התנגדות נחרצת להכללת השירות לעיוור במנהל המאוחד שיוקם, וזאת על מנת לאפשר להמשיך ולקיים את השירותים המיוחדים לציבור העיוורים ולקויי הראיה בישראל, צרכים הנבדלים באופן מהותי, מצרכים של אוכלוסיות של אנשים עם מוגבלויות אחרות. זאת ועוד, שימור השירות לעיוור כיחידה נפרדת נדרש אף כדי לתקן את אותם ליקויים, עליהם הצביע מבקר המדינה בדוח האחרון שפרסם בנושא, ואשר כתוצאה מאותם ליקויים נמנעות מהציבור שלנו זכויות רבות המגיעות לו כדין.

בהזדמנות זו אני רוצה להשתמש בעובדה שאנו מתחילים שנה אזרחית חדשה ולנצל את הסמליות באיחולים להתחלות טובות ומעניינות לכולנו.

מילה אחרונה, ואיך ניתן בלי, תודה לגיא שמחי, המנהל הכללי היוצא, על כל תקופת כהונתו ופעולותיו לקידום המרכז לעיוור וציבור העיוורים ולקויי הראיה בישראל, וכן על העברת תפקיד מסודרת וראויה – תודה גיא.

בברכה,

נתי ביאליסטוק-כהן, המנהל הכללי

Print Friendly, PDF & Email