דבר המנהל הכללי / אגרת 2 לציבור

שלום רב לכל החברים,

כמובטח, ברצוני להמשיך את הקשר עם הקהילה ולעדכן במספר דברים שמתרחשים בתקופה האחרונה במרכז לעיוור בישראל.

התחלנו להיערך לקראת ה- Blind Day השישי, שייערך במהלך יוני השנה, כבכל שנה. מטרתו של יום זה, היא חשיפה לעולמם של אנשים עם עיוורון ולקות ראייה והגברת המודעות ליכולותיהם. יום זה אינו עוסק בליקוט זכויות, אינו דן בכשלים של הגופים האמונים על טיפול באוכלוסייה, כי אם מציג אותנו ממקום של בעלי כישורים ובעלי יכולות שמשולבים באופן מלא בחברה בישראל. כתמיד, אנו מבקשים להגיש לכלל הציבור את היכולת שלנו לשילוב סביב תמה מרכזית, ומאחר ששילוב נעשה בין אנשים, בחרנו לעסוק הפעם ב”דברים שמחברים אנשים”, כגון מוזיקה וספורט.

אני שומע גם ביקורת על עצם קיומו של יום זה ואני קשוב לה, אך עם זאת יש לזכור ש”הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים” (יאנוש קורצ’אק), ודאגה לדורות זה בדיוק מה שאנו עושים ביום מיוחד זה.

עוד ממה שקורה במרכז לעיוור בישראל:

אנו נמצאים במגע עם רשת מרפאות שיניים, בפריסה רחבה, במטרה להגיע להבנה בדבר מתן הנחה משמעותית במחירי טיפולי שיניים בסיסיים ומשמרים לבעלי תעודת עיוור/לקוי ראייה.

פנינו לאחרונה למספר גורמי אסדרה האחראים על פעילותם של נותני שירות גדולים, שמפעילים מערכת לניהול תורים, מופעלת “מסך מגע”, שאינה נגישה לאנשים עם מגבלות ראייה. בכוונתנו לפעול מול גופים אלו לשינוי המצב ולתיקונו בדרך שתאפשר גם לנו לקבל שירות יעיל ומסודר.

למרות החלטת ועדת הכלכלה של הכנסת, בדבר הענקת הנחה, במחירי החשמל, לבעלי תעודת עיוור/לקוי ראייה, החליט שר האנרגיה, המים והתשתיות הלאומיות, שלא להכליל את אוכלוסיית העיוורים ברשימת הזכאויות. תשובות שהתקבלו ממשרד האוצר וממשרד האנרגיה, המים והתשתיות הלאומיות אינן מספקות ואנו ממשיכים לפעול במטרה למצות את זכויותינו.

החלנו בפעילות, מול משרד הרווחה, במטרה להשוות את זכותם של אנשים עם עיוורון, שעברו את גיל העבודה, להמשיך ולעבוד במפעלים מוגנים, גם אם מפעלים אלו אינם מוגדרים כמפעלים המיועדים להעסקת עיוורים בלבד. להבהרת הנושא, אדגיש, כי במקום בו אין מפעל מוגן ייעודי לעיוורים, משולבים עיוורים במפעלים מעורבים, המעסיקים גם אנשים עם מוגבלויות אחרות. מפעלים אלו מפסיקים העסקת העובד בגיל פרישה, בעוד שבמפעלים המיועדים לאנשים עם עיוורון ניתן להמשיך ולעבוד גם אחרי גיל זה, ככל שיש יכולת לכך.

פורום המנכ”לים התכנס, לראשונה בראשותי, וקיים דיון שמטרתו היכרות וקביעת מתכונת ודרכי פעילות לעתיד.

קבוצת קל”ע מתארגנת מחדש לפעילות בחסות המרכז לעיוור בישראל, ואני מברך את פעילי הקבוצה אשר בחרו לפעול בעצמם לקידום נושאים שחשובים לציבור. המרכז לעיוור יסייע, כמובן, לקדם כל נושא “רוחב”, שיש בו לתרום לקהילה כולה.

ולסיום, בנימה אישית:

אני רואה ברשתות החברתיות ביקורת אישית על דרכי עבודתי ועל התנהלותי. ראשית, איני נרתע מביקורת, נהפוך – הוא, אני שמח לשמוע אותה. ביקורת מעידה על כך שלמעשיי יש משמעות

בעיני הציבור, וכן, כשביקורת מוגשת בצורה עניינית, אפשר ללמוד ממנה. שנית, ולא פחות חשוב, הדרך בה אני עובד, אמורה לתת מענה לכלל ציבור העיוורים ולקויי הראייה בישראל, ולכן, תמיד, יהיה אדם, זה או אחר, שיראה עצמו נפגע ממנה. צר לי, אך כנראה לא אוכל למנוע זאת, ועל כן אני מצר על כך שאנשים מסוימים מנסים לשוות לדבר פן אישי, שהרי אין זה כך. אני שמח שהדבר מתקבל בהבנה ע”י מרבית הציבור.

בברכה,

נתי ביאליסטוק-כהן, המנהל הכללי

Print Friendly, PDF & Email