דבר המנהל הכללי אגרת 5 לציבור

בחום הקיץ הפעילות במשק מורידה הילוך ורבים יוצאים לחופשות. בתקופה זו גם יוצאת הכנסת לפגרה, משרדי הממשלה עובדים בעצימות נמוכה, והזמן נראה לי מתאים למספר עדכונים בנוגע לפעילות במרכז לעיוור בישראל, כמו כן אעדכן לגבי פעולות והישגים מול גורמי ממשל נוספים ומידע נוסף.

כנסת וחקיקה:

הכנסת אישרה את החוק לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה במגזר הציבורי. החוק הוא יוזמה של אורן הלמן, מיסד דף הפייסבוק “סיכוי שווה”, והובל ע”י הח”כים איציק שמולי, יואב קיש ונורית קורן. החוק משלים, למעשה, את יוזמת ההסתדרות הכללית, שחתמה על הסכם עם המעסיקים, הסכם שזכה “לצו הרחבה” וחל על כל המשק למעט על המגזר הציבורי. החוק קובע כי על הגופים הציבורים לקלוט, תוך מספר שנים, עובדים עם מוגבלות כך, שבסופו של יום, 5% מהמועסקים בהם יהיו עובדים עם מוגבלות. החוק מגדיר לוחות זמנים ויעדים לשילוב עובדים עם מוגבלות. למרות שאיני ממעיט בחשיבותו של החוק, חסרונו הגדול הוא בכך שאין בו דרך ברורה לאכיפה.

משלים לחוק זה הוא תיקון חוק נוסף, הקובע שבמכרזים של המדינה, והגופים הקשורים אליה, תינתן העדפה להצעות של גופים וחברות אשר מעסיקות אנשים עם מוגבלות.

חוק חשוב נוסף שתוקן, הוא החוק שעוסק בכלבי נחייה לעיוורים ובכלבים שמתאמנים לשם מטרה זו. בתיקון החוק נקבעה החובה לאפשר לכל אדם עם כלב נחייה, ולכל אדם שמאמן ואומן כלב נחייה, גישה לכל מקום ציבורי ואף נקבעו קנסות למי שמפר אותו, לרבות קנסות ופיצויים ללא צורך בהוכחה שנגרם נזק.

הכנסת גם תקנה את חוק הגנת הצרכן וקבעה, לראשונה, שהמועדים בהם מתאפשר לאדם עם מוגבלות, לבטל עסקה שנעשתה בטלפון, או שנעשתה בבית הצרכן, ע”י אדם שהתדפק על דלתו ללא הזמנה (“עסקת רוכלות”), הוארכו עד לארבעה חודשים ממועד העסקה, במקום שבועיים כנהוג. יש לזכור, שכל יתר התנאים לביטול עסקה כזו חלים גם על האדם עם המוגבלות ורק המועדים הוארכו. בעל עסק רשאי לדרוש מסמך רשמי המעיד על כך שאדם המבקש לבטל עסקה הוא בעל מוגבלות, ותעודת העיוור, לפי תיקון החוק, מספיקה לכך.

הביטוח הלאומי

הישג נוסף למרכז לעיוור, בין היתר בזכות עבודת “ועדת הזכויות”, הוא קביעת הנחיות בביטוח הלאומי ולפיהן, כל בעלי תעודת עיוור, למעט מי שתעודת העיוור הונפקה בשל שדה ראייה הנמוך מעשרים מעלות (וגבוה מ- 10 מעלות), המוכרים על סעיפים אלו בביטוח הלאומי, יקבלו קצבת שר”מ בגובה 50%, ללא צורך בהתייצבות לוועדה אלא רק על סמך הגשת הבקשה לביטוח הלאומי.

הגדלת קצבת הנכות לגובה שכר המינימום

ראשית, אני רוצה לציין את ההתגייסות של חברים רבים, שבאו לעצרת התמיכה שהתקיימה ב 20.7.16 בכיכר רבין, אשר הגיעו מכל קצוות ארץ – ישר כוח, ושמרו ממנו גם למאבקים הבאים.

לגופו של עניין, אעדכן שראש הממשלה ביקש “מהמועצה העליונה לכלכלה” (כן, יש גוף כזה) לדון בהשלכות הצעת החוק ולהגיש לו, תוך שלושה שבועות, את מסקנותיה. בינתיים, בשל בקשת ראש הממשלה, לא דנה ועדת השרים לחקיקה בהצעת החוק. כל הארגונים עוקבים בדריכות אחרי המתרחש, ואנו נעדכן בכל התפתחות חדשה.

מפעלים מוגנים

אתוודה, שהנושא מדיר שינה מעיני וקשה לי לקבל את העובדה שבמדינת ישראל, במאה ה 21 יש סקטור שלם של עובדים מופלים לרעה, מועסקים בשכר מופחת, ללא יחסי עובד ומעסיק, ללא זכויות קוגנטביות וללא זכות בסיסית להתקיים בכבוד משכר עבודתם. בשל כך אני פועל, בסיועה של גב’ מירב הירש, עם הקליניקות המשפטיות של האוניברסיטאות, למצוא את הדרך לתקוף את הנושא ברמה המערכתית – לשם כך, מי שסבור שזכויות שלו, כעובד במפעל מוגן, הופרו (פיטורים שלא כדין, אי תשלום ימי מחלה חגים וחופשות, הפרה בנושאי שכר, תמריצים וזכויות סוציאליות) ואשר יסכים להיחשף ולהיות במרכזה של תביעה משפטית שתתברר בבית הדין לעבודה, מתבקש לפנות אלינו בכתב, עם פרטיו ופרטי המקרה, אל תיבת דוא”ל 4u@ibcu.org.il. חשיבות הפנייה בכתב הינה ברורה. מעבר לאמור, אני פועל, ללא לאות, לגייס חברי כנסת למאבק זה, ורבים נרתמים.

ובמרכז לעיוור

נוהל מענקים מעודכן אושר ע”י הועד המנהל. נוהל זה מפרט את כל הקשור בקבלת מענקים מהמרכז, החל מפרוצדורה וכלה בקריטריונים למתן מענקים. הנוהל יוצג לידיעת הציבור ולשימושו באתר האינטרנט של המרכז לעיוור. בנוסף, אני מביא לידיעתכם כי נתרמו מספר מחשבים ומסכים ואני מפנה אותם לשימוש צרכי האוכלוסייה. על כן, כל מי שזקוק למחשב יכול לפנות לוועדת המענקים בבקשה לקבל מחשב ללא תשלום. שימו לב לכך שאין במחשבים “מערכת הפעלה” (Windows) ומי שיקבלם יאלץ לרכוש אותה בעצמו. כמו כן, מספר המחשבים מוגבל וביקשתי מיו”ר וועדת המענקים, לפעול בנושא המחשבים כבכול מענק אחר, כלומר, לפעול בהתאם לנוהל המענקים ולקריטריונים הקבועים בו.

אני משוכנע שרבים שמו לב לפנייתנו להתמודד על תפקיד “שגריר”, מטעם המרכז לעיוור, בציבור. אני מקווה שיוגשו הרבה מועמדויות, ואני יודע שהבחירה תהיה קשה, אך לצערי מספר המקומות מוגבל.

שימת לבכם לשינויים שיעבור מערך התשלומים לציבור, של המרכז. אנו נערכים למעבר להעברות כספים אוטומטיות אל חשבונות הבנק, בשלב הראשון, יקבלו הפונים הודעה אוטומטית שהחומר ששלחו התקבל במרכז לעיוור והוא מטופל, ובשלב שני, לאחר בדיקת הזכאות וקבלת החזרי המס מהרווחה, יועבר הכסף ישירות לחשבון הבנק והפונה יקבל הודעה אלקטרונית גם על כך. לשם מוכנות טובה לכל השינויים תידרשו, בנוסף לחומר שהועבר לטיפול עד כה, למסור גם פרטי חשבון בנק ומספרי טלפון עדכניים.

לא אוכל לסיים בלי להתייחס אל לכתו, בטרם עת, של חברנו הטוב והיקר רפי כהן. רפי היה בעיני סמל להתמודדות מוצלחת עם העיוורון, להצלחה ולנחישות ממקום טוב של מאבק החלטי ומכובד להשגת מטרותיו של אדם, כל אדם, ורק במקרה, היה רפי גם אדם עם עיוורון ולקות שמיעה. רפי הקים משפחה לתפארת והניח אחריו אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך.

נתי ביאליסטוק-כהן

המנהל הכללי