החזרי מס וסבסוד, הלוואות ומענקים

נושאי תעודת עיוור/לקויי ראייה לצמיתות זכאים לרכוש ציוד אישי, ציוד ביתי וציוד ממוחשב במחירים שמסובסדים ע”י משרד העבודה והרווחה. במדור להחזרי מס מטופלות הפניות להחזר מס, החל בבדיקת הזכאות, בהתאם לאמות המידה  של משרד העבודה והרווחה, וכלה במשלוח המחאה עם סכום ההחזר לזכאים.

החזרי מס לעיוורים – ציוד ביתי – דף הנחיות, מעודכן לפי הוראות התע”ס מיום 5 בינואר 2017

מוגשת בזאת רשימה להחזרי מיסים עבור ציוד ביתי. נציין שציוד זה אינו נמכר במדור למכשירי עזר במרכז לעיוור וניתן לקנות אותו בכל חנות ולהגיש החשבונית בהתאם להנחיות המפורטות מטה. אנא שימו לב כי ברשימה זו ישנם מספר סייגים שיש לשים לב ולפעול בהתאם.

בהזדמנות זו, נבקש להביא לידיעתכם שניתן לקבל גם החזר/סבסוד עבור ציוד אישי בין אם נרכש במדור למכשירי עזר ובין אם נרכש במקום אחר. ניתן  לפנות טלפונית למרכז לעיוור ולבקש שיישלח אליכם דף הנחיות עבור ציוד אישי.

הנחיות:

אוכלוסיית היעד לה מגיע ההחזר:

בעל תעודת עיוור/לקוי ראייה לצמיתות, מעל גיל 18 שנה, המנהל משק בית עצמאי ואינו זכאי מחוק או בסדר אחר לקבלת הטבה (כגון: נכה משרד הביטחון, עיוור/נכה פעולות איבה, עיוור נפגע עבודה, עיוור נפגע תאונת דרכים).

 המסמכים הדרושים לקבלת החזר המס- נא לשלוח את כל המסמכים המצוינים:

א.    חשבונית מס מקורית ע”ש בעל תעודת העיוור בלבד, ניתן להגיש חשבוניות שהינן בתוקף עד שנה מיום הרכישה.

ב.     צילום תעודת עיוור.

ג.      צילום תעודת זהות כולל ספח.

ד.     לצורך העברת תשלום: צ’ק מבוטל עם פרטי חשבון הבנק של בעל תעודת העיוור או אישור על ניהול חשבון בנק ע”ש בעל תעודת העיוור.

הציוד עליו ניתן לקבל החזר מופיע בטבלה שלהלן.

מעודכן לפי הוראות התע”ס מיום 5 בינואר 2017
טבלת ציוד עליו ניתן לקבל החזר

קבוצהפריט ציוד ביתיסכום החזר מס מרביתקופת בלאי
אמקרר₪ 1,20010 שנים
מכונת כביסה₪ 6008 שנים
תנור אפייה₪ 5397 שנים
מזגן₪ 1,20010 שנים
דוד שמש/גז/חשמל₪ 40010 שנים
מדיח כלים₪ 50110 שנים
בכיריים₪ 25010 שנים
שואב אבק₪ 30510 שנים

5 שנים לנעזר בכלב נחיה
מיקרוגל₪ 2007 שנים
מייבש כביסה₪ 32710 שנים

לא ניתן לקבל החזר באותה שנה עבור יותר ממוצר אחד מקבוצה א.

סבסוד ציוד ממוחשב לבעלי תעודת עיוור/לקויי ראייה

השירות לעיוור החל לסבסד ציוד ממוחשב לרבות מכשירי טמ”ס לבעלי תעודות עיוור/לקויי ראייה.

א. הפרטים שיסובסדו:

צג ברייל

 1. תוכנה קולית..
 2. תוכנת הגדלה+תוכנה קולית.
 3. טמ”ס.
 4. תוכנת הגדלה עם או ללא תמיכה קולית.
 5. מכשיר לזיהוי והקראה.

ב. מי זכאי לסבסוד?

 1. בעל תעודת עיוור/לקויי ראייה.
 2. יודע להשתמש במחשב או בטמ”ס.
 3. בעל יכולת להשלים הרכישה.

ג. מה נדרש מהמבקש?

 1. לדעת להשתמש בציוד.
 2. להמציא אישור ממכון לשיקום ראייה ירודה על הציוד ועל ידיעת השימוש.
 3. להמציא אישור על היכולת להפעיל מחשב ועל ידיעת השימוש באביזר המבוקש.
 4. שמירת הציוד והתחייבות לתקנו במידת הצורך.

ד. מנגנון הסיוע

 1. המבקש יגיש בקשה בכתב ע”ג הטופס המצ”ב.
 2. ועדת ביצוע תבדוק הבקשה, תאשר או תדחה.
 3. במידה והבקשה תאושר ימציא המבקש אישור על תשלום חלקו לספק.
 4. השירות לעיוור יעביר את חלקו לספק.
 5. הרוכש ידווח לוועדה על רכישת הציוד.

ה. מעקב וליווי

יערך מעקב וליווי אחר המשתמשים בציוד.

ו. כתובות וטלפונים לבדיקה לצורך מכשירי טמ”ס:

מכונים לשיקום ראייה ירודה:

חיפה והצפון – מרכז שיקום מגדל אור קרית חיים חיפה 26244, מר שלמה רפפורט. טל. 8490349.

תל אביב – דוד חכמי 10 (בניין המרכז לעיוור) תל אביב 66038, גב’ קרן יפה. טל. 03-6880523.

הרצלייה – רחוב חובת הלבבות 11, מרכז שיקום. גב’ גלית בכרך. 09-9506111.

ירושלים – בניין שערי העיר רח’ יפו 216 ירושלים 94383, גב’ שני שטרק.

באר שבע – רחוב שלמה המלך, מרכז שיקום, גב’ אושרת מזוז. טל. 08-6468430.

לידיעתך!

 1. האחריות על סוג הציוד הנרכש ועל התאמתו לצרכיך הנה עליך בלבד.
 2. האחריות על תקינות הציוד הנה על הספק בלבד.

הועדה ממליצה:

במקרה של רכישת טמ”ס: רצוי להיבדק במכון לראייה ירודה על מנת להתאים את המכשיר ואת ההגדלה המתאימה.

במקרה של רכישת תוכנה: רצוי להיבדק במכון לטכנולוגיה שיקומית או במרש”ל או במרכז שיקום על מנת לקבל ייעוץ והדרכה.

לקבלת טופס סבסוד רכישת ציוד ממוחשב לחץ כאן

סבסוד טלפונים סלולריים:

ניתן לרכוש מכשיר סלולרי  להגיש חשבונית ולקבל עליו החזר עד לגובה של 50% עד לגובה של 1,500 ש”ח .

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור להחזרי מס :

בטלפון 03-7915530  פקס מס’ 03-5423710 או במייל rina@ibcu.org.il

מענה טלפוני בנושאי החזרי מס  בימים: ב’, ד’ בין בשעות 08:00  – 15:00.

לא ניתן להשאיר הודעות במענה הקולי.