דבר המנהל הכללי / אגרת מס’ 16 לציבור

חברים שלום,

בחרתי להוציא אגרת מיוחדת זו כדי להתייחס להודעה שפרסמה הקבוצה המתקראת “שומרי הסף לעיוור”. בד”כ איני נוהג להתייחס להודעות שמוציאה קבוצה זו מעת לעת, אך הפעם, בשל פניות רבות של חברים מודאגים ומבולבלים, בחרתי להבהיר את עמדתי באשר לאמור בהודעתם ובאשר לפעילות חסרת האחריות שהם מקיימים.

בהודעתם מדברים הכותבים על גופים אינטרסנטים שלא מעוניינים לקדם את מצבם של אנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל משום שאינם שמים את טובת ציבור האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה לנגד עינהם והם מונעים ממניעים זרים. אז אני רוצה להתחיל בכך שלא תהיה בידכם טעות ולגלות לכם ש”גופים” אלו הם לא אחר מהמרכז לעיוור בישראל לדעת הכותבים.

איני סבור שאני צריך להבהיר מדוע זה מגוחך לחשוב כך, כולכם מספיק חכמים כדי להבין זאת לבד, והרי פעילותו של המרכז לעיוור בישראל מוכיחה, פעם אחר פעם, את יכולתו להביא שינוי לטובת הקהילה שלנו, וכולכם חווים זאת מדי יום ומדי חודש.

יחד עם זאת, אני מוכרח לציין את הסכנה שקבוצה זאת מביאה לנו עם רעיונותיה ההזויים, מתוך אי הבנה וחוסר יכולת לראות את התמונה המלאה.

הרעיון הרומנטי שהם מנסים לקדם, ואשר יפתור לדעתם את כל בעיותנו, הוא מעבר לטיפול מלא ע”י המוסד לביטוח לאומי במקום משרד הרווחה, וזה רעיון רע!

נתחיל ב”בשורה הגדולה” שהביאו עמם ממנכ”ל הביטוח הלאומי – שדמי הליווי יועברו על ידו ולא על ידי משרד הרווחה, “ביג דיל”! כל שמדובר הוא שהצינור להעברת הכסף יחליף את שמו ותו לא. אולם המרכז לעיוור בישראל לא נתן לדבר זה הסכמתו עדיין משום שלא ניתנו לו הבטוחות המתאימות לכך שלא יפגע הציבור שלנו כתוצאה מכך. האם יודעים שומרי הסף שלפי הדינים החלים על מקבלי קיצבאות מהביטוח הלאומי לא ניתן לקבל (למעט בתנאים מאד מחמירים שעיוורים לא יעמדו בהם) גם ניידות וגם שר”מ? ולכן האינטרס שלנו, כקהילה, לא להסכים לשינוי כזה בטרם יובטח לנו שהעברת הכסף באמצעותם לא יפגע במקבלי השר”מ.

בריצה המטורפת של שומרי הסף אל הסדר הניידות הם נופלים לפח שטומנים להם בביטוח הלאומי ובמשרד האוצר, שמבקשים בדרך זו לטרפד את הניסיון שלנו להעלות את דמי הליווי, בבג”צ. לפתיחת הסדר הניידות השלכות רוחב כספיות אדירות ולכן לא דרשנו להכלל בו על מנת שהצורך שלנו ישאר נבדל ומגודר מבחינה כלכלית למדינה וזה כוחו של הטיעון שלנו. המדינה מנסה לסחוב את הטיעון להשלכות הרוחב שיש לפתיחת הסדר הניידות כדי להמנע מלשלם לנו. והנה קבוצה קטנה, שאינה מייצגת את מרבית האנשים בקהילה, מתוך חוסר הבנת המציאות אך ממניעים לא ברורים, פוגעת בטיעון שלנו והמרכז לעיוור בישראל יאלץ אחר כך להתמודד עם התוצאה.

ובסופו של דבר, ואולי זו צריכה היתה להיות תחילתו של דבר, המרכז לעיוור בישראל הוקם לפני שנים ע”י כל הארגונים “של” ו”למען” האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל, כדי להוות כח למען הקהילה, להוות גוף מקצועי וייצוגי שיוכל לעמוד מעל כל המחלוקות ולקדם את עניינם של אנשי הקהילה. כל הישגינו היו בזכות היכולת לדבר בפה אחד למען כולם, הממסד הבין וכיבד זאת והדבר קידם עד מאד את מצבנו. עתה, כשהממסד מזהה בקיעים ברעיון הגוף המייצג היחיד, הוא מנצל זאת להחלישנו – בבחינת “הפרד ומשול”.

חברים, אני מקווה שאינכם מודאגים מדי מתיאור המצב, אבל היו סמוכים ובטוחים שלא אתן לדברים חסרי אחריות להתרחש ללא מאבק ואייצג אתכם בפני הגופים הרלוונטיים ללא משוא פנים וזאת על מנת למנוע כל פגיעה בזכויות ולקדם כל זכות נדרשת נוספת, אעשה זאת באותה מידה של נחישות כמקודם ואביא תוצאות כבעבר.

ועוד משהו… מנכ”ל הביטוח הלאומי, מר מאיר שפיגלר, הבהיר לי (כמו שהבהיר גם להם בפגישה, אך הם “שכחו” לציין זאת), שאין סיכוי לקדם דבר מה ללא סיכום עם המרכז לעיוור בישראל.

בכבוד רב,

נתי ביאליסטוק-כהן
המנהל הכללי

Print Friendly, PDF & Email