דבר המנהל הכללי / אגרת מס’ 18 לציבור

שלום לחברות וחברי הקהילה,

אני כותב אגרת זו לאחר תקופה מאד עמוסה בעשייה ושמח לעדכן בדברים חשובים שהתרחשו לאחרונה.

בראש ובראשונה, אני מניח שאנשים רבים רוצים להתעדכן במה שהתרחש בבית המשפט העליון, בנוגע לעתירת המרכז לעיוור שעוסקת בדרישה להעלות את דמי הליווי ולהשוותם לקצבת הניידות.

“תקציר הפרקים הקודמים”: המרכז לעיוור עתר לבג”צ בטענה שההפרש בגובה גמלת דמי הליווי לניידות לגובה קצבת הניידות המשולמת לנכי גפיים תחתונות היא בגדר אפלייה פסולה, שכן שתי הקצבאות נועדו לאותה תכלית וההבדל היחיד בין האוכלוסיות הוא סוג נכותם. אפלייה על רקע הנכות אינה ראויה ואינה עומדת בכללי המשפט הישראלי, עומדת בסתירה לאמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות ואינה מוצדקת ע”י שום פרמטר לגיטימי.

המדינה, בהובלת משרד האוצר שנותן את הטון (גורמי מדינה אחרים מצדיקים את עמדתנו), לא ענתה, למעשה, מעולם לטענותינו, ורק “משכה זמן” – העלתה טענות לא רלוונטיות, הציגה וועדות שדנות לכאורה ויושבות על המדוכה, אך לא הביאה טיעון ממשי, ולו אחד, להתמודד עם העתירה שהוגשה. במקום זאת בקשה המדינה דחיות והארכות זמן שונות ומשונות.

באגרת הקודמת עדכנתי שפנינו לבג”צ וביקשנו ממנו שיפסיק את הסחבת של המדינה ויזמן אותנו לדיון בעתירה לגופה. ואכן, זימן בג”צ דיון שהתקיים בשבוע שעבר.

קדמה לדיון פניה נוספת של המדינה בבקשה לאפשר לה לדון בענייננו עוד חודשים ארוכים כי טרם הסתיימו דיוני הוועדה שהוקמה.

כאן המקום להודות לכל אלו מאיתנו שטרחו והגיעו לדיון בבית המשפט העליון, נוכחותם הרבה של חברי הקהילה באולם עשתה רושם עז על הרכב השופטים שהחליטו לעשות סוף “למשחקי המילים של המדינה”, והורו לה לענות לגופן של הטענות שעלו בעתירת המרכז לעיוור. מי שנכח בדיון שמע את הדיאלוג בין בית המשפט לפרקליטה שייצגה את המדינה וניכר היה שקצה נפשו של הרכב השופטים במשחקיה.

בתוך 90 ימים תענה המדינה על העתירה שהוגשה ונוכל לראות עם מה עלינו להתמודד. אני מבטיח שנמשיך באותה הנחישות, לייצג אתכם גם בהמשך ולעדכן אתכם בכל המתרחש.

הדיון בבג”צ התרחש בעיצומו של חג החנוכה והסקפטים שביננו ראו בהתייחסות של בג”צ באותו היום כסוג של נס, כי הם לא שיערו שבג”צ יוציא מלפניו צו המורה למדינה “להתיישר”, אני רואה במה שקרה את ניצחון האור על החושך!

דבר חשוב נוסף שהתרחש לאחרונה הוא שהצעת חוק שמקדם המרכז לעיוור ועוסקת בהנגשת שידורי טלוויזיה לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה הונחה על שולחן הכנסת והחל תהליך חקיקתה.

בשלב זה, ההצעה נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה. וועדת השרים ביקשה לעכב את הדיון בהצעת החוק בחודש, בשל התנגדות שר האוצר שמבקש לוודא כי הצעת החוק לא תשית על המדינה עלויות כבדות מדי. בחודש הקרוב נמשיך לעמול במרץ וללא לאות על מנת לשכנע את גורמי הממשלה השונים בחשיבותה של הצעת החוק ולא נשאיר משרד ממשלתי אחד אדיש לה. נמשיך להיעזר בכלי התקשורת השונים לקידומה ונפעיל לחץ על כל גורם אפשרי.

יש לזכור, שגם לאחר שנשכנע את הממשלה לתמוך בהצעת החוק ותתחיל מלאכת החקיקה בכנסת, נידרש לעמוד מול גופים אדירי כח שעלולים לנסות לסכל את המהלך, כל חברות התקשורת והשידורים יעמדו מולנו במטרה לצמצם את החובות שיוטלו עליהן מכח חוק זה ואנו נתמודד בגבורה.

אציין, שהצעת חוק זו היא פרי שתוף פעולה של המרכז לעיוור והספרייה המרכזית לעיוורים וללקויי קריאה והסתייענו גם בדר’ נורית נוי שהיא מומחית בעלת שם עולמי בתחום הנגשת התרבות לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה. כמו כן, חשוב להזכיר שהצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת ע”י חבר הכנסת מיקי זוהר (ליכוד), אליו הצטרפו חברי הכנסת איילת נחמיאס ורבין (מחנ”צ), איתן כבל (מחנ”צ) ודוד אמסלם (ליכוד).

אסיים בכך שאזכיר שהחודש צויין בארץ ובעולם היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות והמרכז לעיוור לקח חלק באירועים משמעותיים שאורגנו במיוחד ליום זה. הופעתי בפני כ 1,200 אנשים שהשתתפו בכנס של אינטל ישראל ועסק ב”תעסוקה מכילה”, קיימנו, בשיתוף עמותת השחמטאים העיוורים, תחרות שחמט פתוחה לקהל בקניון הדר בירושלים, קיימנו אירוע מיוחד של הדלקת נרות עם נציגי בנק הפועלים שהביאו עמם מתנה למשתתפים וקיימנו שיעור תורה פתוח, בסימן שוויון, שנערך, אף הוא, בבית המרכז לעיוור ובו השתתפו גם אנשים מקהילות שונות שהצטרפו לרעיון השוויון בחבר בישראל. מרבית אירועים אלו התקיימו בשיתוף פעולה עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ונתונה לה תודתנו.

נחתום בברכת חג מולד שמח ושנה טובה לכל חברינו הנוצרים

אז עד הפעם הבאה,

בכבוד רב,

נתי ביאליסטוק-כהן
המנהל הכללי