דבר המנהל הכללי / איגרת מס’ 25 לציבור

חברות וחברים יקרים,

בתקופה זו אני בדרך כלל נוהג לפרסם אגרת מנכ”ל שמחה לקראת חג הפסח ואני נוהג להתבשם בהישגי המרכז לעיוור ולברך אתכם לקראת החג.

מה נשתנה?

אנו פועלים בצלה המכביד של מגפת הקורונה אשר מעיבה על כל תחום ומחשיכה כל תחום בפעילות המשק בישראל. רבים מחברינו מתמודדים עתה עם פגיעה בהכנסתם, עם בדידות ופגיעה קשה בחופש התנועה שלהם וביכולתם לנהל חיים מלאים ומשמעותיים והדבר מאד קשה להתמודדות. המשפחתיות והחברתיות שכל כך מאפיינים את חג הפסח יפגעו השנה מאד המילה “חירות” מקבלת משמעות אחרת במנהגי החג הקרוב.

הפעילות העסקית והכלכלית של המשק נפגעה קשות והדבר משפיע באופן ישיר ומידי על יכולת גיוס הכספים שלנו ושל ארגונים רבים אחרים, כך שדין התקופה מחייב אותנו לצמצם פעילות באופן דרמטי, ולאפשר, בצמצום, רק פעילות חיונית. על כן המדור למכשירי עזר ממשיך לפעול באופן טלפוני והמדור להחזרי מס ממשיך אף הוא לתפקד באופן מצומצם. כמו כן היחידה לטיפול בפרט עומדת לרשותכם, בעיקר למתן מענה לשאלות ולהכוונה בעת הזו.

בד בבד, בצעד חריג ובלית ברירה, בית המרכז לעיוור נסגר, החל מ 1.4.20, לקבלת קהל ולא תתאפשר כניסה אליו של הציבור עד להוראות חדשות ומקלות של הגופים האחראים מטעם המדינה.

ובכל זאת, אין מקום לאבד אופטימיות, אני מאמין שעם כל הקושי ועוצמת המשבר, נצא ממנו מחוזקים בתקווה שהדבר יקרה במהרה.

במהלך המשבר אני פועל כל העת, לצד ארגונים נוספים, מול גורמי ממשל ומקבלי החלטות, במשרד ראש הממשלה, משרד הרווחה, משרד האוצר, משרד המשפטים, הביטוח הלאומי ובכנסת, וכמובן מול כל גורם נוסף אפשרי, על מנת לוודא, ככל הניתן שאנחנו וחברינו לא נשארים מאחור, וכי מקבלי החלטות רואים אותנו תוך כדי ניהול המשבר.

כמו כן, אני מבקש, ממש באופן אישי מכל אחת ומכל אחד מכם, שמרו על הנחיות משרד הבריאות והקפידו על בריאותכם ועל בריאות הציבור.

ובכל זאת, לא ניתן לסיים בלא ברכות לחג שמח ואיחולים לחירות אמתית, במהרה בימינו.

בברכה,

נתי ביאליסטוק-כהן
המנהל הכללי