דבר המנהל הכללי – איגרת מספר 26

שלום לכל החברות ולכל החברים,

והפעם על אגרת זו חתומים שניים. לצדי גם עו”ד זוהר ג’ינאו, אשר בהיותו יו”ר וועדת הזכויות של המרכז לעיוור, היה שותף מלא להליך ותרם לו רבות מניסיונו ומחכמתו.

אני מדבר כמובן על ניצחוננו המדהים בבג”ץ דמי הליווי!

תחילתו של הדיון בנושא עוד קדם בשנים רבות לבואי אל המרכז לעיוור, וככל שנברתי בנושא אכן הוקדש לו זמן רב ומאמצים רבים. עם בואי למרכז לעיוור ניתחתי, ביחד עם וועדת הזכויות והוועד המנהל את הנושאים שאנו צריכים לטפל בהם והם היו רבים. לא הזנחנו אף נושא ואף השגנו השגים רבים ונאים במהלך הדרך. עם זאת הוחלט לקחת את נושא דמי הליווי כ”נושא הדגל” של מאבקנו.

במסגרת זו קבענו שאנו פועלים למצות את כל ההליכים מול מקבלי ההחלטות בממשלה, אם מיצוי ההליכים נפנה לבג”ץ כדי לבקש ממנו סעד.

חשוב להדגיש, נושא זה נבחר על ידינו לאחר ניתוח מעמיק של סיכויי הניצחון בשדה המשפטי, בשל היותו ממוקד, וברור ובשל היכולת לטעון טיעון משפטי משכנע ומנצח.

במקביל, פעלנו גם במישור הציבורי, זכורה לכם ההפגנה שקיימנו בטרם הוגשה העתירה לבג”ץ, דאגנו לתקשורת שעקבה אחרי המאבק, ופעלנו בכל דרך אפשרית לייצר אוירה אוהדת לטענותינו.

ההליך נמשך זמן רב, וסבלנותנו, שהיתה גם יתרוננו, השתלמה והביאה לתוצאה המקווה.

סופו של ההליך בפסק דין יפהפה ומכונן, של כבוד השופט אלכס שטיין, אליו התווספה גם התייחסות מפורטת של כבוד המשנה לנשיאה כבוד השופט חנן מלצר, אשר הוסיף תובנות לגבי העידן בו אנו חיים ומחויבים לשוויון מהותי גם כלפי אוכלוסיית האנשים עם מוגבלויות.

לצד הפרקטי – דמי הליווי יעלו לגובה קצבת הניידות למחוסרי רכב, שמשולמת ע”י המוסד לביטוח לאומי. סכום זה עומד על כ 2,370 ₪ בקירוב. אל סכום זה שישולם באופן שוטף, מכאן ואילך, יתווסף סכום כספי שישולם רטרואקטיבית מדצמבר 2018, בהתאם לפסק הדין.

משרדי הממשלה עוסקים בימים אלו בחישובים הנדרשים לשם יישום פסק הדין, ואיננו יודעים עדיין את מועד בו יוחל השינוי בגובה דמי הליווי, אם כי לאור החלטת הבג”ץ בדבר רטרואקטיביות התשלום אין חשש שהכל ישולם. כמו כן לא ברורה עדיין הדרך בה ישולם הסכום הרטרואקטיבי, שעומד על כ 18 חודשים, כי הממשלה עדיין עוסקת בחישוב המדויק ובמציאת מקור תקציבי מתאים.

כמובן שברגע שנדע נעדכן בכל הדרוש.

בשולי הדברים אציין, שמי שאינו בקיא במאבקים מעין אלו, עלול להמעיט בגודל ההישג. מאד קשה לנצח אתה מדינה בבג”ץ, בעיקר בנושאים של מדיניות כלכלית, מדינם של מרבית עתירות מסוג זה להידחות. הצלחתנו נעוצה, בנחישותנו, בדרך היסודית והמתודולוגית בה הלכנו וכמובן בצדקת הטיעון שהעלינו.

זה גם המקום להודות לכל החברים שהגיעו לדיונים בבית המשפט העליון, שנוכחותם בו היתה מאד חשובה. וכן תודות לעו”ד רנאטו יארק ועו”ד מתן ספקטור, ממשרד פירון, שייצגו אותנו במקצועיות רבה.

בברכה,

עו”ד זוהר ג’ינאו
יו”ר וועדת הזכויות של המרכז לעיוור

 

נתי ביאליסטוק-כהן
המנהל הכללי של המרכז לעיוור

Print Friendly, PDF & Email