אגרת המנהל הכללי מספר 27

לחברות ולחברים שלום רב,

בשבוע שעבר פרסמנו שדמי הליווי ישולמו, כבר בתשלום הקרוב, בערכם החדש, אך בבקר שלמחרת שולם הסכום הישן – אני מרגיש צורך לתת הסבר לכך.

בבקר של יום הפרסום, לאחר לחצים כבדים שהפעלנו, ולאחר מאמץ שעשו עובדי משרד הרווחה, התבשרנו שהתשלום השוטף יועבר בערכו החדש, וכי לתשלום הרטרואקטיבי נאלץ להמתין עוד זמן מה בשל צרכי הערכות של המדינה להעברתו . מתישהו במהלך אותו יום מישהו קיבל החלטה לדחות את עדכון התשלום השוטף למועד אחר.

כל ניסיונותיי להבין מה קרה ומי אחראי לכך לא צלחו. גורמים שונים הטילו את האחריות על אחרים ואפילו שיחתי עם השר לא הביאה לי תשובה ברורה כי כולם מאשימים את כולם.

לעניין התשלום הרטרואקטיבי, צריך להבין שהמדינה לא העלתה בדעתה שיהיה עליה לשלם סכומים כה גבוהים והכסף לא שוריין לכך. המדינה שפועלת לפי חוק התקציב חייבת למצוא את המקור התקציבי ולהעבירו בפרוצדורה הקבועה, ובין היתר אישור של וועדת הכספים של הכנסת, דבר שעשוי לקחת זמן. אולם, אין דאגה- כל הכסף ישולם ואליו יתווסף כל עדכון שנדחה על תשלום המלא.

אעיר שהבוקר מתכנסת וועדת הכספים של הכנסת לדון בהטבות שכר ותנאים לראש הממשלה ולראש הממשלה החלופי, תוך ימים ספורים ממועד הבקשה, דבר מקומם לנוכח העיכוב בדיון בעניין שלנו, דבר מקומם לנוכח הבנת סדרי עדיפות של מקבלי ההחלטות!

אני ממש מפציר בכולם להימנע מלהתקשר למרכז לעיוור לבקש עדכונים בנושא, כמות השיחות אדירה ופוגעת ביכולת שלנו לתת שירות שוטף לציבור.

דבר נוסף, עדכון לעניין מאבק הנכים להעלאת קצבאות הנכות.

בפגישה שהתקיימה השבוע ביני ובין ראשי הארגונים הפעילים “נכה לא חצי בנאדם” ו”הנכים הופכים לפנתרים” הוחלט ששלושת הארגונים משלבים ידיים במאבק, מציגים עמדה אחידה לממשלה ונאבקים על תשלום מלא של הנדרש בחוק והכל רטרואקטיבי מינואר 2020.

מאחר שחלק מפעולות המחאה לא מאפשרים לקהילתנו לקחת בהן חלק, הדבר מתקבל על ידם בהבנה, אולם בפעולות שאנו כן יכולים לתרום, הם ואני מצפים לראות התגייסות נאה של אנשינו גם בשטח, עם כל הקושי הכרוך בכך. על פעולות כאלו נודיע זמן סביר מראש, ככל שהדבר יינתן – יש לזכור שבחלק מהפעילות יש גם “אלמנט הפתעה” שחשוב להצלחתה.

זכרו, אנחנו חלק מהמאבק הזה וצריכים לקחת בו חלק, כמו כן הדבר יסייע להראות למקבלי ההחלטות את איחוד הכוחות בין הארגונים המובילים את המאבק.

בשני הנושאים לעיל נעדכן את הציבור ברגע שיהיה במה לעדכן.

 

בברכת הצלחה לכולנו,

נתי ביאליסטוק- כהן

המנהל הכללי

Print Friendly, PDF & Email