אגרת המנהל הכללי מספר 28

שלום לכל החברות ולכל החברים.

בראש ובראשונה, כל זכאי דמי הליווי שמו לב, בוודאי, שהתשלום האחרון הגיע בערכו החדש ואנו נהנים עתה משיוויון מלא ומקבלים את סכום דמי הליווי שמגיעים לנו בדין ובצדק. לגבי התשלום של הסכום הרטרואקטיבי, אני מבקש לעדכן, שלאחר פעילות אינטנסיבית ולחץ שהפעלתי במשרד האוצר, הובטח לי, למרות הכוונה המקורית, שהעברת הסכום לא תהיה תלויה באישור תקציב המדינה וכי התקציב המתאים יועבר במועד קרוב. אני שבע הבטחות ולכן איני מרפה ועד שלא יקבל אחרון הזכאים את מלא הסכום לחשבון הבנק שלו לא אניח לנושא, ואעדכן אתכם, כתמיד, בכל התקדמות.

נושא נוסף שעל סדר היום נוגע לעדכון קיצבאות הנכות, מאבק שאנו מנהלים ביחד עם ארגונים נוספים, ועליו אנו מקיימים דיונים קשים עם משרד האוצר ובשבוע שעבר אף פגשנו את שר האוצר ודנו עמו בנושאים שעדיין לא לובנו עד הסוף. הסכמות ברורות והתחייבות לקיימן יש לגבי גובה הפעימות וה”דיסריגרד” – ברגע שיעבור תקציב המדינה יתוקנו קצבאות הנכות וסכום הקצבה המלא יעמוד על כ 3,500 ₪ כולל תשלום רטרואקטיבי החל מינואר 2020 ועד מועד התשלום השוטף, והחל מינואר 2021 יעמוד סכום הקצבה המלא על 3,700 ₪. כמו כן, סוכם שגובה הדיסריגרד יעלה ל 5,300 ₪, כלומר, סכום קצבאת הנכות שמשולמת לאדם עובד, תחל להיות מופחתת רק משכר של 5,300 ₪ בחודש ומעלה. אני רואה בהעלאה המשמעותית של הדיסריגרד הישג מאד משמעותי עבורנו, הדבר מעודד תעסוקה ובסופו של דבר מגדיל את ההכנסות הפנויות של אנשים שמקבלים קצבת נכות ועובדים.

כמו כן, במסגרת החוק של התכנית הכלכלית לעניין הקורונה נכלל מענק נוסף למקבלי קצבת הנכות והוסכם שהדיסריגרד שצויין למעלה יכנס לתוקף כבר דרך חקיקת הקורונה. הובהר ששתי בפעולות אלו והשלכתן התקציבית לא יבואו על חשבון ההטבות שאמורות להגיע עם אישור תקציב המדינה, כפי שהסברתי למעלה.

במהלך הדיון התחוור לנו שחלק ממקורות המימון שתכנן האוצר להשתמש בהם לצורך מימון העלאת קצבת הנכות היה ביטול או צמצום הטבות מס שמקבלים אנשים עם מוגבלות. בדיון סוער עם השר סוכלה כוונה זו והשר הורה באופן חד משמעי שאם אין הסכמה שלנו על כך זה לא יקרה.

הנושאים שעוד פתוחים ונתונים לליבון ביננו ובין האוצר הם:

תוספות שינתנו לקצבת השר”מ, כאשר עמדתי הבלתי מתפשרת היא שככל שינתנו תוספות לקצבה זו תינתן גם תוספת למדרגת ה 50%, שלא כמו בפעם הקודמת שבה לא ניתנה למדרגה זו כל תוספת.

תוספת שתינתן לאנשים מעבר לגיל העבודה, אשר מקבלים קצבת זקנה עם השלמה לנכות, כאשר עמדת כל הארגונים היא שיש לתת להם תוספת מלאה בשיעור שתעלה קצבת הנכות.

ישנן סוגיות נוספות שנדונות לגבי קצבת ילד נכה וכן לגבי קבוצת הנכים שמונשמים 24 שעות ביממה.

מוקדם לקבוע מה יהיו תוצאות הדיונים בנושאים הפתוחים, אולם אני מבטיחכם נאמנה, שכתמיד, אייצג את צרכיכם בדרך הטובה ביותר שאוכל.

אסיים, כראוי לתקופה זו, בברכת בריאות טובה ואבקש מכם להשמר ולהקפיד על הנחיות משרדי הממשלה כדי שנצלח את משבר הקורונה במהרה.

נתי ביאליסטוק-כהן

המנהל הכללי

Print Friendly, PDF & Email