אגרת המנהל הכללי מספר 30

שלום לחברות ולחברים,

בפתחו של פסח אני שמח לפנות אליכם, בראש ובראשונה, על מנת לברך את כולם בברכות המסורתיות לקראת החג.

לצערי, אנו ממשיכים להיות מאותגרים מרוח התקופה, בה כבר לאורך זמן ממושך מדינת ישראל מתנהלת ללא תוכנית עבודה מסודרת ובעקבות המתח הפוליטי נמצאת בסוג של קיפאון.  צערי עוד גובר משום שלנוכח התוצאות המסתמנות מן הבחירות האחרונות מצב זה עלול להימשך עוד זמן רב.

העדרו של תקציב מדינה, מגבלתם של משרדי הממשלה ותפקודם ופעילות כנסת מוגבלת, אינם מאפשרים קידום נושאים חשובים שעומדים על סדר יומנו.  כך למשל קידומם של תקנות חדשות בתחום הנגישות “תקוע”, קידום הצעת החוק שהונחה על שולחן הכנסת לעניין הנגשת שידורי טלוויזיה “תקוע”, ביצוע חוק הביטוח הלאומי לעניין הגדלת קצבאות הנכות “תקוע” וכן נושאים נוספים שאנו מנסים לקדם, אינם ניתנים לביצוע בימים אלה.

יחד עם האמור, שיתוף פעולה בינינו ובין ארגוני אנשים עם מוגבלות נוספים, הניב הסדר ביניים לפיו הפער בין קצבת הנכות הפורמלית שמשולמת מידי חודש לבין קצבת הנכות שהייתה אמורה להיות משולמת על פי החוק, לרבות תוספת בשר”מ, שולמו, בעקבות הסכמות עם שר האוצר בהסדר זמני במטרה לעגן את זכויותינו לעתיד.   יש לזכור שנידרש לחדש את הדיון עם ממשלה חדשה שתקום באופן שיבטיח את ההסכמות עם הממשלה היוצאת ויעגן אותן בחקיקה.   לא יהיה לנו קל כי הקורונה יצרה גם משבר כלכלי קשה ואין עדיין תוכנית יציאה מסודרת ממנו, של הממשלה.

גם המרכז לעיוור נפגע מהמשבר וההגבלות שהוטלו עלינו בתפקוד היומיומי, פגעו בשירות השוטף שאנו נותנים לציבור ועל כך אני מתנצל בפניכם.  ובכל זאת עמדנו באתגר ובדרך כלל השירותים שלנו המשיכו לתפקד גם בכח אדם חסר ובתקציבים נמוכים מהרגיל.

אך אנו עומדים בפתחה של עונת התחדשות, האביב שמסביבנו מזכיר לנו כי העולם מתנהל בתהליכים ובסבבים של התחדשות כל הזמן ועלינו לשאוב מכך אופטימיות.  גם חג הפסח ומשמעותו הדתית וההיסטורית יכולים לחזק אותנו בהזכירם לנו את העובדה שבאחדות ובהובלה נכונה ניתן להפוך עבדות לחרות ולהתגבש כקבוצה להצלחות ולחידוש היעדים שנציב בפנינו.

כאמור, אני מבקש לאחל לכולם חג שמח וניצול אופטימלי של החופשה לכם ולבני משפחותיכם.

נתי ביאליסטוק-כהן
המנהל הכללי

Print Friendly, PDF & Email