עדכוני המרכז לעיוור 30-09-21

הודעה מטעם המרכז לעיוור בישראל

לחברים שלום,

כפי שידוע, קיבלתי על עצמי למלא באופן זמני את תפקידו של נתי ז”ל עד למינויו של מנכ”ל חדש תחתיו.

בנוסף, קיבלתי על עצמי לרכז את עבודת ועדת האיתור לבחירת מועמד לתפקיד זה, ואכן הנהלת המרכז מישיבתה מיום 29/9/21 בחרה, מתוך 17 מועמדים, את הגב’ רז אסולין כמועמדת מועדפת לתפקיד זה וכולנו שמחים על כך ומאחלים לרז הצלחה רבה.

יחד עם זאת, צריך להבין שמדובר בתחילתו של תהליך ולא בסופו.

טרם הוצגו וכיוצא בזה טרם סוכמו תנאי הסף של כל אחד מהצדדים, שיגובשו בסופו של דבר בחוזה עבודה בין המרכז לגב’ אסולין.

לפיכך, אם וכאשר יגובשו ויוסכמו התנאים בין הצדדים, נפרסם הדבר ברבים ותינתן לכולנו הזדמנות לברך שוב על המוגמר.

בהזדמנות זו אני מוצא לנכון להתנצל בפני יתר המועמדים שבשל דליפת הידיעה בטרם עת, לא יכולנו להקדים פניה אליהם ובה הבעת תודתנו על השתתפותם בתהליך.

הידיעה פרשה לה כנפיים וצר לנו שבדרך זו הובאה לידיעתם תוצאות השתתפותם בתהליך זה.

אסיים בכך שחרף המהומה התקשורתית יש מידה של נחת בעובדה שהציבור מקבל בחיוב ובאהדה את מנויה של רז כמועמדת מועדפת ונכון להושיט לה עזרה.

הודעה זו נעשית גם על דעתה של הגב’ שרה נחום, יו”ר הוועד המנהל של המרכז.

בידידות ובברכת חברים,

זהר

 

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, הצעה ועניין,
בטלפון 03-7915555 ובמייל
isaelblindcenter3@ibcu.org.il