טיימר מישוש גדול שחור עם חוגה ומספרים לבנים מישושי צלצול ארוך

טיימר מכני של 60 דקות

מספרי מישוש ג’מבו

מושלם עבור לקויי ראייה או עיוורים,

צליל טיימר צלצול ארוך יותר

מק”ט 59627

atvisor.ai/he/catalog/product/34861

 

 

 

100.00

טיימר מישוש גדול שחור עם חוגה ומספרים לבנים מישושי צלצול ארוך

מוצרים נוספים