שעון עצר (טיימר)- ברייל מכני לבן

טיימר הספירה לאחור שניתן להגדיר לפי מראה או מגע

סימוני ברייל להגדרה באמצעות מגע

ספרות מודגשות קלות לקריאה

 זמן עד 60 דקות

טבעת ארוכה

מק”ט: 705836

מחיר מלא: 120 ש”ח

ניתן לרכוש באתר:

https://www.atvisor.ai/he

120.00

שעון עצר ברייל

מוצרים נוספים